Cena umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedając prawo wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Muzeum jest uprawniona do zastosowania ceny umownej, odbiegającej znacznie od ceny rynkowej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku M LP Spółka z o.o żądającego interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie, czy sprzedając prawo wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Muzeum jest uprawniona do zastosowania ceny umownej, odbiegającej znacznie od ceny rynkowej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelnik Trzeciego Mazowieckigo Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane w w/w wniosku jest prawidłowe w zakresie zastosowania ceny umownej, natomiast udzielenie odpowiedzi czy wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania ceny znacznie odbiegającej od ceny rynkowej, w trybie art. 14a) ustawy Ordynacja podatkowa nie jest możliwe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o zakresie stosowania prawa podatkowego Spółka (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy jednostkowa cena netto wykazana na fakturze VAT może być zapisana z czterema cyframi po przecinku? Czy zamiast stosowania na fakturze VAT jednostkowych cen netto z czterema cyframi po przecinku można w miejsce ceny netto wpisać cenę brutto?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Ośrodka z dnia 24 maja 2004 r. znak: MOPS.VI.336/8/04 z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do regulacji art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej w dalszej części ustawą - w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem: - sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, - sprzedaży kawy i herbaty wraz z dodatkami, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie (...)