Cena jednostkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena jednostkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, cena jednostkowa będąca niezbędnym elementem faktury VAT, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, podlega obowiązkowi zaokrąglania na podstawie zasady określonej w § 5 ust. 6 rozporządzenia, tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza?

Fragment:

(...) w sobie ułamek 1 grosza. Ponieważ nie istnieje nominał ułamka grosza, uzasadnione było uregulowanie prawne takich sytuacji i wprowadzenie, w zakresie wystawiania faktur VAT, zaokrągleń kwot do pełnego grosza. Podsumowując należy stwierdzić, iż przy wystawianiu faktur VAT, kwoty wykazywane w fakturze należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W związku z powyższym, cena jednostkowa będąca niezbędnym elementem faktury VAT, podlega również obowiązkowi zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z treścią § 5 ust. 6 rozporządzenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy mam obowiązek dokonania korekty faktur VAT w związku z wpisaniem w pozycji określającej grosze kwoty "0,00"?

Fragment:

(...) (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.) są złote dzielone na 100 groszy. Z powyższego wynika, że najmniejszą jednostką w polskich jednostkach pieniężnych są grosze w wartości od 1 do 100 i nie dzielą się one na części ułamkowe. Oznacza to, że zapis kwot groszy użyty przez Pana na fakturach VAT jest błędny. Co więcej, taka forma zapisu powoduje, że nabywca towaru czy usługi może błędnie odczytać wskazane na dokumencie kwoty. Jako przykład można przytoczyć, iż cena jednostkowa bez podatku uwidoczniona na fakturze VAT nr 56/03 (stanowiącej załącznik do podania) może zostać odczytana jako kwota 6690,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy), a nie 669,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), przez co nabywca zostanie wprowadzony w błąd. W myśl przepisu art. 42 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i (...)