IPPB4/4511-18/16-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Mozliwosc skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedazy nieruchomosci wydatkowanego na zakup budynku mieszkalnego, ktory w czesci bedzie wynajmowany.
IPPB4/4511-18/16-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. wynajem
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 5 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wplywu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych sprzedazy nieruchomosci ? jest:

 • nieprawidlowe ? w czesci dotyczacej mozliwosci skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedazy nieruchomosci wydatkowanego na zakup udzialu w budynku mieszkalnym (czesc powierzchni budynku mieszkalnego), ktory zostanie przeznaczony na wynajem,
 • prawidlowe ? w pozostalym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych sprzedazy nieruchomosci.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenia przyszle.

W 2006 r. rodzice Wnioskodawczyni wraz z rodzicami przyszlego meza Wnioskodawczyni, kupili po polowie lokal mieszkalny (kawalerke). W styczniu 2008 r. Wnioskodawczyni i jej przyszly maz w drodze darowizny nabyli ww. lokal mieszkalny. W zwiazku z powyzszym Wnioskodawczyni miala na wlasnosc przekazane jej darowizna 1/2 lokalu mieszkalnego i Jej chlopak rowniez 1/2 powyzszego lokalu mieszkalnego. W czerwcu 2008 roku Wnioskodawczyni i jej owczesny chlopak wzieli slub. W lutym 2012 r. maz przekazal Wnioskodawczyni darowizna swoja polowe lokalu mieszkalnego. W zwiazku z powyzszym Wnioskodawczyni stala sie wlascicielka calego lokalu mieszkalnego. W tym roku, tj. 2016, Wnioskodawczyni chcialaby sprzedac przedmiotowy lokal mieszkalny. Wnioskodawczyni chce z mezem kupic wspolnie budynek mieszkalny z mozliwoscia wynajmu pokoi nad morzem. Stan majatkowy jaki obecnie posiadaja: Wnioskodawczyni jest wlascicielem 1/2 budynku mieszkalnego, ktory to otrzymala w darowiznie od swoich dziadkow w 2000 r. 1/2 budynku jest rodzicow Wnioskodawczyni i oni w nim mieszkaja. Maz Wnioskodawczyni jest wlascicielem budynku mieszkalnego, w ktorym mieszkaja obecnie (Wnioskodawczyni jest w nim tylko zameldowana).

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania:

Czy jesli Wnioskodawczyni sprzeda obecnie w 2016 r. swoj lokal mieszkalny, ktory otrzymala w darowiznie i przeznaczy te pieniadze na zakup wspolnie z mezem budynku mieszkalnego z mozliwoscia wynajmu pokoi, w ktorym to w okresie letnim beda mieszkac i czesciowo zima, Wnioskodawczyni zaplaci podatek od sprzedazy nieruchomosci...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Dochod ze sprzedazy 1/2 lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku od sprzedazy nieruchomosci poniewaz minelo 5 lat od darowizny. Druga 1/2 mieszkania, nie uplynelo 5 lat, ale pieniadze Wnioskodawczyni przeznacza na wlasne cele mieszkaniowe, tj. na nabycie budynku mieszkalnego, o ktorym mowa w opisanym zdarzeniu przyszlym, wiec nie powinna zaplacic podatku od sprzedazy mieszkania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z trescia art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze zrodel przychodow jest odplatne zbycie:

 1. nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,
 2. spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

? jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie.

W swietle powyzszego, jezeli odplatne zbycie nieruchomosci, jej czesci lub udzialu w nieruchomosci, badz ww. praw, nastepuje przed uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie, wowczas zbycie to stanowi zrodlo przychodu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Tym samym, jezeli odplatne zbycie nieruchomosci, jej czesci lub udzialu w nieruchomosci nastepuje po uplywie 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym mialo miejsce nabycie ? nie jest zrodlem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, a tym samym przychod uzyskany z odplatnego zbycia w ogole nie podlega opodatkowaniu.

Zatem dla opodatkowania przychodow z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw podatkiem dochodowym od osob fizycznych istotne znaczenie ma zatem data ich nabycia.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze Wnioskodawczyni w 2008 roku otrzymala w darowiznie od swoich rodzicow 1/2 lokalu mieszkalnego. Druga polowa lokalu byla wlasnoscia owczesnego chlopaka Wnioskodawczyni, z ktorym w czerwcu 2008 r. Wnioskodawczyni wziela slub. Nastepnie w 2012 r. maz darowal Wnioskodawczyni swoja polowe lokalu mieszkalnego. W zwiazku z powyzszym Wnioskodawczyni stala sie wlascicielka calego lokalu mieszkalnego.

Stosunki majatkowe miedzy malzonkami zostaly uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pozn. zm.). Zgodnie z art. 31 ? 1 ww. ustawy, z chwila zawarcia malzenstwa miedzy malzonkami z mocy prawa powstaje wspolnosc majatkowa obejmujaca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje malzonkow lub jednego z nich.

Przedmioty majatkowe nieobjete wspolnoscia ustawowa naleza do majatku osobistego kazdego z malzonkow. Do majatku osobistego kazdego z malzonkow naleza m.in. przedmioty majatkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowizne, chyba ze spadkodawca lub darczynca inaczej postanowil (art. 33 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 888 ? 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z pozn. zm.), przez umowe darowizny darczynca zobowiazuje sie do bezplatnego swiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majatku.

Darowizna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umowa, a nie jednostronna czynnoscia prawna. Istota jej jest zatem bezplatne swiadczenie, ktore darczynca wykonuje ze swego majatku na rzecz innej osoby. Immanentna cecha tak rozumianej darowizny jest wiec brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa prowadzi do przesuniecia okreslonego dobra majatkowego z majatku darczyncy do majatku osoby obdarowanej. Samo zas przesuniecie nastepuje zawsze pod tytulem darmym i podyktowane jest checia wzbogacenia obdarowanego.

Majac na wzgledzie powyzsze, Wnioskodawczyni przedmiotowa nieruchomosc nabyla w dwoch datach: 1/2 przedmiotowego lokalu w darowiznie od rodzicow w 2008 roku oraz 1/2 przedmiotowego lokalu darowizna od meza w 2012 roku.

Majac na uwadze tresc cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz moment nabycia przez Wnioskodawczynie nieruchomosci, nalezy stwierdzic, ze odnosnie udzialu nabytego w darowiznie od rodzicow uplynal juz piecioletni termin, o ktorym mowa w ww. przepisie. Natomiast w odniesieniu do udzialu nabytego w darowiznie od meza w 2012 roku nie uplynal piecioletni termin, o ktorym mowa w wyzej wymienionym artykule ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Dokonujac oceny skutkow prawnych sprzedazy 1/2 czesci przedmiotowego lokalu nabytej w drodze umowy darowizny w 2012 r., nalezy stosowac przepisy ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z pozn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodow z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniajacej, maja zastosowanie do dochodow (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W mysl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, od dochodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawa obliczenia podatku, jest dochod stanowiacy roznice pomiedzy przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw okreslonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiekszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomosci lub praw.

Przy czym przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, co wynika z tresci art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej, ktora zgodnie z ust. 3 tegoz artykulu okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia.

Stosownie do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytulu odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob uwaza sie udokumentowane naklady, ktore zwiekszyly wartosc rzeczy i praw majatkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwote zaplaconego podatku od spadkow i darowizn w takiej czesci, w jakiej wartosc zbywanej rzeczy lub prawa przyjeta do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn odpowiada lacznej wartosci rzeczy i praw majatkowych przyjetej do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokosc nakladow, o ktorych mowa w ust. 6c i 6d ustala sie na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug oraz dokumentow stwierdzajacych poniesienie oplat administracyjnych.

Dochodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie laczy sie z dochodami (przychodami) z innych zrodel (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy, po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazac:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyc nalezny podatek dochodowy od dochodu, do ktorego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejze ustawy, w przypadku niewypelnienia warunkow okreslonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiazany do zlozenia korekty zeznania, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od nastepnego dnia po uplywie terminu platnosci, o ktorym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zaplaty podatku wlacznie.

Jak wynika z powyzszych przepisow, podstawa obliczenia podatku jest dochod, stanowiacy roznice pomiedzy przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci okreslonym zgodnie z art. 19 ustawy (tj. wartoscia wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia), a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Tak obliczony dochod bedzie podlegal opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Jednakze na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, wolne od podatku dochodowego sa dochody z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 30e, w wysokosci, ktora odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzialu wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, jezeli poczawszy od dnia odplatnego zbycia, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie, przychod uzyskany ze zbycia tej nieruchomosci lub tego prawa majatkowego zostal wydatkowany na wlasne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokosci przychodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych.

Cele mieszkaniowe, ktorych sfinansowanie przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostaly w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy - za wydatki poniesione na cele, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 131, uwaza sie:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzialu w takim gruncie, prawa uzytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzialu w takim prawie, w tym rowniez z rozpoczeta budowa budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzialu w gruncie, prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego,
  4. budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont wlasnego budynku mieszkalnego, jego czesci lub wlasnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne wlasnego budynku niemieszkalnego, jego czesci, wlasnego lokalu niemieszkalnego lub wlasnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - polozonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. splate kredytu (pozyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pozyczki) zaciagnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele okreslone w pkt 1,
  2. splate kredytu (pozyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pozyczki) zaciagnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na splate kredytu (pozyczki), o ktorym mowa w lit. a),
  3. splate kazdego kolejnego kredytu (pozyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pozyczki) zaciagnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na splate kredytu (pozyczki), o ktorych mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, majacych siedzibe w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem ust. 29 i 30.

Przez wlasny budynek, lokal lub pomieszczenie, o ktorych mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika lub do ktorego podatnikowi przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzial w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o ktorych mowa w ust. 25, nie uwaza sie wydatkow poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udzialu w gruncie, prawa wieczystego uzytkowania gruntu lub udzialu w takim prawie, budynku, jego czesci lub udzialu w budynku, lub
 2. budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, adaptacje lub remont budynku albo jego czesci

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych wynika natomiast, ze przez wlasny budynek, lokal lub pomieszczenie, o ktorych mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika lub do ktorego podatnikowi przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzial w takich prawach.

Nalezy rowniez wskazac, ze przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej czesci wydatkow, o ktorych mowa w ust. 25 pkt 2, ktore podatnik uwzglednil korzystajac z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej czesci wydatkow, o ktorych mowa w ust. 25 pkt 2, ktorymi sfinansowane zostaly wydatki okreslone w ust. 25 pkt 1, uwzglednione przez podatnika korzystajacego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Przenoszac powyzsze uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzic nalezy, ze podstawowa okolicznoscia decydujaca o zastosowaniu zwolnienia wynikajacego z przywolanego wczesniej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (poczawszy od dnia odplatnego zbycia, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie) srodkow z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych na wskazane w ustawie ?wlasne cele mieszkaniowe? podatnika. Katalog wydatkow stanowiacych ?wlasne cele mieszkaniowe? podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamkniety ? jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formulujac zwolnienie przedmiotowe, w sposob jednoznaczny wskazal realizacje celow mieszkaniowych, ktore pozwalaja na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedazy.

Przy czym podkreslic nalezy, ze w ww. przepisie ustawodawca wskazal, ze przychod ze sprzedazy ma zostac wydatkowany na ?wlasne cele mieszkaniowe?. Poprzedzenie wyrazenie ?cele mieszkaniowe? przymiotnikiem ?wlasne?, swiadczy o tym, ze ustawodawca przewidujac podstawe do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisujac ten przymiotnik, przesadzil, ze celem nadrzednym jest mozliwosc uwzglednienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatkow, ktore poniesione zostaly na zaspokojenie ?wlasnych? potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza sie zatem do interpretacji ustawowego terminu ?wlasne cele mieszkaniowe?. Nalezy wyjasnic, ze samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego, wbrew przekonaniu Wnioskodawczyni, nie swiadczy jeszcze o tym, ze zostala spelniona przeslanka uprawniajaca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, ze wydatek poniesiony zostal na zrealizowanie jego wlasnych celow mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na wlasne cele mieszkaniowe oznacza, wedlug stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, ze celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. ?dachu nad glowa?. Sady administracyjne podkreslaja, ze zwolnienie z opodatkowania dochodow opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych ma charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie srodkow na okreslony przedmiot w polaczeniu z funkcja jaka ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy ? zaspokojenie jego niezaspokojonych celow mieszkaniowych. W swietle takiego wyjasnienia nie zaspokaja swoich wlasnych celow mieszkaniowych osoba, ktora posiadajac wlasne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomosci w celach lokaty kapitalu, prowadzenia inwestycji w postaci najmu, remontu celem pozniejszej ich odsprzedazy z zyskiem lub dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osob np. dzieci. Same subiektywne deklaracje podatnikow o nabyciu budynku lub lokalu w celu zaspokojenia wlasnych potrzeb mieszkaniowych nie sa wystarczajace do uzyskania zwolnienia podatkowego. Nie wystarczy poczynienie wydatkow na nabycie, lecz konieczne jest, aby nastapilo to jednoczesnie w celu realizacji wlasnych potrzeb mieszkaniowych. Organy podatkowe maja prawo do wlasnej oceny artykulowanych przez podatnikow subiektywnych motywow zakupu nieruchomosci mieszkalnych i pozniejszych decyzji co do dalszych losow tych nieruchomosci. Weryfikacji takiej dokonuje sie poprzez porownanie obiektywnych faktow zwiazanych z zakupem i pozniejszym losem nieruchomosci do deklarowanych motywow dzialania podatnika. Przy czym motywy te musza byc potwierdzone obiektywnymi faktami.

W orzecznictwie dosc jednolicie przyjmuje sie, ze cel mieszkaniowy wiaze sie z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przecietnego podatnika, ktory o ulge sie ubiega. Zawsze bowiem centrum zyciowe koncentruje sie w konkretnym budynku lub lokalu mieszkalnym i ten wlasnie budynek lub lokal sluzy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Ustawowy warunek do skorzystania z ulgi powinien byc spelniony w chwili nabycia nieruchomosci. Natomiast Wojewodzki Sad Administracyjny w Lodzi w wyroku z dnia 20 pazdziernika 2014 r. sygn. akt I SA/Ld 908/14 postawil teze, ze ?juz wowczas obiektywna potrzeba wykorzystania takiego lokalu powinna miec miejsce?. Tym samym nie bedzie celem mieszkaniowym nabycie nieruchomosci, ktora ma byc przeznaczona np. dla dziecka na przyszlosc, lub bedzie wynajmowana. Potrzeba realizacji wlasnych potrzeb mieszkaniowych jest najwazniejszym elementem przedmiotowego zwolnienia, ktora powinna byc zaspokojona w momencie nabycia lokalu mieszkalnego czy budynku.

W tym samym wyroku Sad podkreslil, ze skorzystanie ze zwolnienia odnosi sie tylko i wylacznie do tych nabyc, ktore sluza okreslonym celom, zaspokajaniu wlasnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto nabycie winno byc ukierunkowane na zaspokojenie wylacznie wlasnych celow mieszkaniowych Wnioskodawczyni i nie moze sluzyc ani realizacji celow mieszkaniowych innych osob, ani sluzyc uniknieciu opodatkowania poprzez dokonanie wydatku.

Stanowisko Organu potwierdzaja takze i inne wyroki Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi: z dnia 2 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Ld 229/14, z dnia 24 lutego 2012 r. I SA/Ld 1639/11, czy z dnia 12 wrzesnia 2012 r. I SA/Ld 874/12.

W przypadku nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego ze srodkow ze sprzedazy innej nieruchomosci podatnik faktycznie winien w nowo nabytej nieruchomosci wlasne cele mieszkaniowe realizowac, a wiec mieszkac. Nie wystarczy byc zatem wlascicielem lub wspolwlascicielem nieruchomosci ? w nieruchomosci tej trzeba jeszcze faktycznie zamieszkac. Innymi slowy podatnik, ktory nabywa lokal dla wlasnych potrzeb ma w tym lokalu faktycznie mieszkac. Lokal, ktory nie jest zamieszkaly przez podatnika, jest niewykorzystywany przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celow niz zaspokojenie wlasnych potrzeb podatnika (np. zamieszkuja go inne niz podatnik osoby) nie jest lokalem, ktorego zakup moglby zostac uznany za realizacje wlasnego celu mieszkaniowego.

W przypadku, gdy nabyty budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny jest czesciowo przeznaczony pod wynajem, wowczas w tej czesci nie jest spelniony cel wydatkowania przychodu na wlasne cele mieszkaniowe podatnika.

Intencja ustawodawcy tworzacego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych jest zachecanie podatnikow do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomosci czy praw majatkowych, innych nieruchomosci lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych a nie realizacja jakichkolwiek i czyichkolwiek celow mieszkaniowych. Potwierdza to poprzedzenie wyrazenia ?cele mieszkaniowe? przymiotnikiem ?wlasne?. Zwolnienie dotyczy zatem realizowania przez podatnika swoich celow mieszkaniowych czyli wlasnych potrzeb mieszkaniowych.

Z opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze srodki uzyskane ze sprzedazy w 2016 r. lokalu mieszkalnego nabytego w darowiznach a 2008 roku i 2012 roku, Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyc na zakup wspolnie z mezem budynku mieszkalnego nad morzem z mozliwoscia wynajmu pokoi.

W pierwszej kolejnosci nalezy odniesc sie do regulacji ustroju wspolnosci majatkowej malzenskiej, zawartej w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekunczego. Jak wyzej wskazano, zgodnie z art. 31 ? 1 ww. kodeksu, z chwila zawarcia malzenstwa powstaje miedzy malzonkami z mocy ustawy wspolnosc majatkowa (wspolnosc ustawowa) obejmujaca przedmioty majatkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje malzonkow lub przez jednego z nich (majatek wspolny). Przedmioty majatkowe nieobjete wspolnoscia ustawowa naleza do majatku osobistego kazdego z malzonkow. Ustroj wspolnosci ustawowej obejmujacy dorobek obojga malzonkow, uksztaltowany zostal przez ustawodawce jako wspolnosc laczna, bezudzialowa. Wspolnosc ta charakteryzuje sie tym, ze w czasie jej trwania malzonkowie nie maja okreslonych udzialow w majatku wspolnym, nie moga zatem rozporzadzac udzialami, a takze nie moga zadac podzialu majatku objetego wspolnoscia - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego. Stosownie natomiast do art. 43 ? 1 ww. kodeksu - oboje malzonkowie maja rowne udzialy w majatku wspolnym. Natomiast jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu - do majatku osobistego kazdego z malzonkow naleza przedmioty majatkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowizne, chyba ze spadkodawca lub darczynca inaczej postanowil.

W swietle powyzszego przepisu w sytuacji, gdy przychod uzyskany ze sprzedazy lokalu mieszkalnego stanowiacego majatek odrebny jednego z malzonkow, zostanie wydatkowany na zakup lokalu czy budynku mieszkalnego wspolnie przez oboje malzonkow, ktory to lokal badz budynek objety bedzie wspolwlasnoscia malzenska, to przychod ten moze w calosci korzystac ze zwolnienia na zasadach okreslonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, przy spelnieniu przeslanek zawartych w tym przepisie.

W tym miejscu nalezy przywolac legalna definicje najmu zawarta w art. 659 ? 1 ustawy Kodeks cywilny, ktory stanowi, ze przez umowe najmu wynajmujacy zobowiazuje sie oddac najemcy rzecz do uzywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiazuje sie placic wynajmujacemu umowiony czynsz.

Juz z literalnego brzmienia powyzszego przepisu jednoznacznie wynika, ze przeznaczajac czesc nieruchomosci na wynajem innej osobie lub osobom Wnioskodawczyni nie spelnia przeslanki okreslonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych obligujacej Wnioskodawczynie do zaspokajania wlasnych potrzeb mieszkaniowych w nowo nabytym budynku mieszkalnym. Tym samym, w budynku tym cele mieszkaniowe realizowac bedzie nie tylko Wnioskodawczyni, lecz rowniez najemcy pokoi. Powyzsze oznacza, ze w zadnej mierze nie mozna pogodzic tak przedstawionej sytuacji z przeslanka wynikajaca z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Zatem nalezy stwierdzic, ze przyszle czerpanie zyskow z najmu lokalu nie ma nic wspolnego z wlasnymi celami mieszkaniowymi podatnika. Nie temu miala sluzyc idea ulgi mieszkaniowej. I takiego wydatkowania srodkow aprobowac nie mozna.

Ponadto wskazac nalezy, ze w przypadku najmu budynku mieszkalnego nabytego celem skorzystania ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych organ podatkowy prowadzacy czynnosci sprawdzajace lub postepowanie podatkowe jest uprawniony, a nawet zobowiazany, zweryfikowac wszystkie podnoszone przez podatnika okolicznosci zwiazane z zakupem lokalu i pozniejszym jego najmem. Zatem w przypadku wynajmu Wnioskodawczyni bedzie miala obowiazek wykazania, ze jej dzialania byly podejmowane celem zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych a nie wylacznie celem skonsumowania ulgi mieszkaniowej. Istotne dla takiej oceny jest wiec ustalenie czy Wnioskodawczyni faktycznie bedzie w przedmiotowym budynku mieszkac czy tez zamieszkanie bedzie pozorowane i ma jedynie na celu skorzystanie z ulgi mieszkaniowej a nie autentyczna chec zapewnienia sobie dachu nad glowa. Samo deklarowanie przez Wnioskodawczynie celu mieszkaniowego w zaden sposob jeszcze nie potwierdza prawidlowosci skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy dla Wnioskodawczyni bedzie zobowiazany przeanalizowac wszystkie okolicznosci i ocenic na podstawie obiektywnych faktow okolicznosci nabycia i pozniejszego najmu czesci budynku mieszkalnego.

Organ musi miec pewnosc, ze dzialania podatnika byly podejmowane celem zaspokojenia swoich wlasnych potrzeb mieszkaniowych a nie wylacznie dla skonsumowania ulgi mieszkaniowej i inwestycji w postaci wynajmu nabytej nieruchomosci. Dlatego wiec do czasu przedawnienia zobowiazania podatkowego organy podatkowe maja prawo do wlasnej oceny artykulowanych przez podatnikow subiektywnych motywow zakupu nieruchomosci i pozniejszych decyzji co do dalszych losow tych nieruchomosci. Weryfikacji takiej dokonuje sie poprzez porownanie obiektywnych faktow zwiazanych z zakupem i pozniejszym losem nieruchomosci do deklarowanych motywow dzialania podatnika. Przy czym motywy te musza byc potwierdzone obiektywnymi faktami.

Majac na uwadze powyzsze, nie mozna zgodzic sie z Wnioskodawczynia, ze zakup budynku mieszkalnego w calosci wypelnia dyspozycje zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Przywolany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy stanowi, ze przychod ze sprzedazy ma zostac wydatkowany na ?wlasne cele mieszkaniowe?. To oznacza, ze w nabytym budynku mieszkalnym podatnik ma zaspakajac wlasne potrzeby mieszkaniowe, a nie przeznaczac budynek mieszkalny dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osob, tj. osob, ktorym zostanie oddany w najem. Nie wystarczy zatem byc wlascicielem budynku mieszkalnego ? w budynku tym trzeba jeszcze faktycznie zamieszkac. Dlatego samo poniesienie przez Wnioskodawczynie wydatku na nabycie budynku mieszkalnego nie swiadczy jeszcze o tym, ze zostanie spelniona przeslanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Sytuacja, w ktorej Wnioskodawczyni kupuje budynek, ale wlasne cele mieszkaniowe realizuja w tym budynku rowniez inne osoby, tj. najemcy, a nie tylko Wnioskodawczyni ? nie jest podstawa do skorzystania ze zwolnienia.

Przenoszac powyzsze na grunt niniejszej sprawy stwierdzic nalezy, ze nabycie budynku mieszkalnego nie nastapi tylko na wlasne cele mieszkaniowe. W zwiazku z powyzszym do wydatkow na wlasne cele mieszkaniowe, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych Wnioskodawczyni bedzie mogla zaliczyc cene nabycia tego budynku, ale tylko w czesci jaka przypada na czesc, ktora zostanie przeznaczona na wlasne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni (a nie cele mieszkaniowe najemcow).

Biorac pod uwage powyzsze, nalezy stwierdzic, ze wynajecie czesci powierzchni nabytego budynku mieszkalnego osobom niebedacym czlonkami rodziny Wnioskodawczyni ma wplyw na mozliwosc skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osob fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedazy nieruchomosci wspolnej w ten sposob, ze wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego beda mogly byc uznane za wlasne cele mieszkaniowe jedynie w czesci, ktora nie bedzie wynajmowana. Jedynie w tej czesci przychod bedzie korzystal ze zwolnienia okreslonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, o ile faktycznie Wnioskodawczynie bedzie tam mieszkac. Wydatki na nabycie trzeba przypisac proporcjonalnie do czesci lokalu (powierzchni lokalu), ktora bedzie wykorzystywana na wlasne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni i jej rodziny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2ww. ustawy). Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Plock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.