Cel reprezentacji i reklamy | Interpretacje podatkowe

Cel reprezentacji i reklamy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel reprezentacji i reklamy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które następnie przekazywane są nieodpłatnie klientom apteki?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 20 września 2005 roku wpłynął wniosek, w którym zwrócił się Pan z zapytaniem czy podatnik ma prawo do do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które następnie przekazywane są nieodpłatnie klientom apteki? Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Apteka dokonuje zakupu towarów, które następnie przekazuje nieodpłatnie swoim klientom. Wydatki te klasyfikowane są jako przekazanie na cele reprezentacyjne. Jednostkowa cena (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przekazując pracownikom do użytku koszule lub bluzki z logo firmy nie musi naliczać podatku VAT.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku z dnia 18 maja 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania pracownikom odzieży firmowej jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2007 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i (...)
2011
1
maj

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona, aby zachęcić klientów do zakupu konkretnych ilości pewnych asortymentów, sprzedaje w przypadku zakupu określonej ilości danego towaru pewną jego część po specjalnej (promocyjnej) cenie 1 zł netto. Metoda ta stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach i dotyczy ściśle określonej listy towarów. Na koniec miesiąca, na podstawie zestawień ilościowych towarów sprzedanych za 1 zł, Strona sporządza fakturę wewnętrzną. Z uwagi na to, iż ww. czynności Strona nie traktuje jako zwykłej sprzedaży ale jako działania promocyjne, za podstawę opodatkowania przyjmuje cenę nabycia danego towaru. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że prawidłowo postępuje kwalifikując ww. sprzedaż jako działanie promocyjne i naliczając podatek od towarów i usług jak w przypadku przekazania towarów na cele reklamowe.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona, aby zachęcić klientów do zakupu konkretnych ilości pewnych asortymentów, sprzedaje w przypadku zakupu określonej ilości danego towaru pewną jego część po specjalnej (promocyjnej) cenie 1 zł netto. Metoda ta stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach i dotyczy ściśle określonej listy towarów. Na koniec miesiąca, na podstawie zestawień ilościowych towarów sprzedanych za 1 zł, Strona sporządza fakturę wewnętrzną. Z uwagi na to, iż ww. czynności Strona (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów będacych przedmiotem przekazania w celach reprezentacji i reklamy w przypadku, gdy wydatki na nabycie tych towarów nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przekroczeniem limitu wydatków na reklamę niepubliczną?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 05 maja 2006 r. w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym wydaniem towarów, jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 05 maja 2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 8 maja 2006 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalności gospodarczą w zakresie produkcji (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.