Cel darowizny | Interpretacje podatkowe

Cel darowizny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel darowizny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania bez jakiegokolwiek limitu całej kwoty darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 07.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.01.2005r. (data wpływu 26.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów uznaje stanowisko Pana wyrażone w ww. wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.01.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek, uzupełniony następnie w dniu 26.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zmianami) w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. darowizny przekazanej na konto parafii rzymsko-katolickiej w kwocie 24.000 zł.?
2. Czy koszt zakupu figury będącej przedmiotem darowizny na cele kultu religijnego po przeliczeniu Euro na polskie Złote będę mógł odliczyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2004 r. (uzupełnienie pisma - dnia 17.11.2004 r.) informuje, że art. 26 ust. 1 pkt 9 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) daje możliwość odliczenia od dochodu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego do wysokości przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Zgodnie z ust. 7 wyżej cytowanej ustawy wysokość wydatków na w/w cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie wg. dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dokonaną wpłatę w 2000 r. na budowę kanalizacji w (...), można odliczyć od dochodu jako darowiznę?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących ulgi podatkowej jako darowizny z tytułu wpłaty na budowę kanalizacji w S., stwierdza iż przedstawione w piśmie stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan J. L. w 2000 r. poniósł wydatek w kwocie 400,00 zł, który zostały udokumentowany dowodem wpłaty na społeczny komitet budowy kanalizacji w S.Dokonana wpłata nie stanowiła zapłaty za późniejsze przyłączenie do sieci jak również nie zwalnia z opłat za korzystanie z wykonanego urządzenia. W dniu 24.01.2005 r. Pan J. L. wystąpił z zapytaniem czy dokonaną wpłatę w 2000 r. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.