Byt prawny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to byt prawny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje możliwość kontynuowania rozliczenia w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 24 stycznia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 11 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuowania rozliczenia w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w tę spółkę z o.o. - jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zbycia udziałów przez wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, podmiot prowadząc działalność w nowym składzie zachowuje ciągłość tzn. zachowuje ten sam numer NIP oraz rozlicza się na zasadzie ciągłości w podatku VAT?

Fragment:

(...) zachowa nadal aktualny numer NIP oraz będzie rozliczała się z podatku VAT na zasadzie ciągłości. Istnieje tylko obowiązek zgłoszenia nowego wspólnika do KRS i Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację NIP-2 +NIP D. Opisany we wniosku stan faktyczny tzn. zbycie udziałów na rzecz nowego wspólnika przez wspólnika występującego ze spółki jawnej nie powoduje rozwiązania spółki. Spółka zachowa nadal aktualny Numer Identyfikacji Podatkowej. Cesja udziałów nie ma wpływu na byt prawny, podmiotowość spółki jawnej. Nie zachodzą przesłanki przekształcenia podmiotu i sukcesji NIP z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2004r., Nr 269, poz. 2681 ze zm.). Tym samym nie wywołuje skutków w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż nadal mamy do czynienia z tym samym podatnikiem tegoż podatku. Powstaje jedynie obowiązek dokonania aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R co wynika z art.96 ust.12 ustawy o (...)