Były wspólnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to były wspólnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wypłacone przez Spółkę – na skutek przekształcenia podmiotu – byłym wspólnikom kwoty odpowiadającej wartość udziałów zgodnie z art. 565 k.s.h. tj. Na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia stanowią dla Jednostki koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), w związku z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2007 r. Nr P02/423-20/07/34567 wydanym w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie uznając, że stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE ... Spółka Akcyjna na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwróciła się do organu I instancji z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu (...)