Butle gazowe | Interpretacje podatkowe

Butle gazowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to butle gazowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, a także w związku ze stanowiskiem Ministra Gospodarki, Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. zwolnień), a w szczególności czy zbiorniki gazowe będące integralną częścią wózków widłowych mogą być uznawane za butle gazowe?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należało uznać, że zbiorniki gazowe będące integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych służące do ich zasilania mogą być uznane za butle gazowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, jeśli te zbiorniki będą odpowiednio spełniać wymagania określone dla butli gazowych wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Tym samym, jeżeli zbiornik gazowy stanowiący butlę gazową będącą integralną częścią wózków widłowych (niebędących pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) będzie odpowiednio spełniał wymagania zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych, które odnoszą się do butli gazowych, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.
2016
24
mar

Istota:
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: - przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 - wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz- nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.
Fragment:
Nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza w ustanowionym składzie podatkowym rozlewać do butli gazowych węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN 2711 12 97 przeznaczone do użycia w pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). Zatem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Butle gazowe
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.