Butle gazowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to butle gazowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
mar

Istota:

W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, a także w związku ze stanowiskiem Ministra Gospodarki, Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. zwolnień), a w szczególności czy zbiorniki gazowe będące integralną częścią wózków widłowych mogą być uznawane za butle gazowe?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należało uznać, że zbiorniki gazowe będące integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych służące do ich zasilania mogą być uznane za butle gazowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, jeśli te zbiorniki będą odpowiednio spełniać wymagania określone dla butli gazowych wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Tym samym, jeżeli zbiornik gazowy stanowiący butlę gazową będącą integralną częścią wózków widłowych (niebędących pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) będzie odpowiednio spełniał wymagania zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych, które odnoszą się do butli gazowych, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

2011
1
lip

Istota:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: - przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 - wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz- nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.

Fragment:

Nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza w ustanowionym składzie podatkowym rozlewać do butli gazowych węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN 2711 12 97 przeznaczone do użycia w pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). Zatem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.