Bufet | Interpretacje podatkowe

Bufet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bufet. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stan faktyczny:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital zwraca sięz uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niżej przedstawionego problemu dotyczącego likwidacji Bufetu Pracowniczego działającego zgodnie ze statutem jednostki i prowadzącego sprzedaż detaliczną opodatkowaną.Dnia 13.x11.2004r.dokonano spisu z natury towarów, które nie zostały sprzedane. Część towarów została przekazana jako darowizna na rzecz akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek/pomocy Rodzinie oraz Radio .Pozostałe towary przekazano do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały z przeznaczeniem dla pacjentów. Od zakupionych do bufetu artykułów został odliczony podatek VAT, ponieważ dotyczył działalności opodatkowanej. W chwili obecnej te artykuły przeznaczone zostały na cele związane z działalnością podstawową Szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania.
Pytanie:
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych wcześniej towarów, od których był odebrany VAT naliczony, Szpital jest zobowiązany do wyliczenia podatku VAT od artykułów wykazanych na spisiez natury i zwrotu do Urzędu Skarbowego oraz na jakiej zasadzie powinno nastąpić przekazanie spisanych artykułów.
Fragment:
(...) związane z działalnością podstawową szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT. Odnosząc się do opisanego powyżej stanu faktycznego wyjaśniam, że w/w darowizna, w świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535),  podlega opodatkowaniu; czynność tę należy udokumentować wewnętrzną fakturą VAT (art. 106 ust. 7 wspomnianej ustawy). Przekazanie towarów z likwidowanego bufetu do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały szpitalne, jako niewymienione w art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu nie podlega. Winno ono być udokumentowane dowodami wewnętrznymi - „przesunięcie międzymagazynowe”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 wspomnianej ustawy o VAT, podatnikowi służy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A contrario, (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) i usług: Stosownie do treści § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz w stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem że nie są to stołówki i bufety ogólnodostępne, tzn. jeżeli oferta tych stołówek i bufetów skierowana jest do określonego kręgu odbiorców a nie do bliżej niezidentyfikowanego klienta. Wynikające z ww. przepisu zwolnienie od podatku VAT ma zastosowanie również do stołówek przyzakładowych prowadzonych przez szpitale na bazie kuchni dla pacjentów przy spełnieniu ww. warunku i dotyczy sprzedaży wszystkich posiłków. Przy interpretowaniu pojęcia „posiłek” należy posłużyć się potocznym rozumieniem tego słowa. W cyt. rozporządzeniu, jak i w ustawie o VAT brak (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bufet
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.