Budynki koszarowe | Interpretacje podatkowe

Budynki koszarowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynki koszarowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką stawkę podatku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy stosować dla budynków koszarowych.
Fragment:
(...) obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania ( z wyjątkiem hoteli robotniczych - rodzaj 110 ), schroniska młodzieżowe, górskie, domy wypoczynkowe, oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego. Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe, z wyjątkiem budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych oraz aresztów śledczych. W związku z powyższym budynki koszarowe, o ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych tj. w 2006 r. - 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. POUCZENIE Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Bielska-Białej, w terminie 7 dni od datydoręczenia niniejszego postanowienia - art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?
Fragment:
(...) się na Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2002 r., Nr LK-143/LP/02/IP opublikowanego na łamach miesięcznika przegląd Podatków Lokalnych Finansów Samorządowych z lutego 2002 r., str. 36 organ podatkowy utwierdza się w przekonaniu, iż „(...) budynki koszarowe za wyjątkiem budynków mieszkalnych na terenie koszar, nie są budynkami mieszkalnymi i winny być opodatkowane zgodnie ze stawką podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części. Mimo iż budynki koszarowe co do zasady nie pełnią funkcji mieszkalnej, stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków mieszkalnych powinny być opodatkowane budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na terenie koszar, w których mieszkają np. żołnierze kadry zawodowej wraz z rodzinami." Charakter budynków koszar wojskowych, jako pomieszczeń w których przebywają, są „zakwaterowani" żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, istotnie różni się od budynków (...)
2011
1
kwi

Istota:
W sprawie kwalifikacji nieruchomości zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy dla celów złożenia deklaracji podatkowych.
Fragment:
(...) Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywani głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Budynki niemieszkalne dzielą się na 9 rodzajów. Kategoria "inne budynki niemieszkalne" obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania /.../ schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego. Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe. Rodzaj ten nie obejmuje budynków mieszkalnych na terenie koszar, które zostały zakwalifikowane do budynków mieszkalnych. W wyroku z dna 7 czerwca 2005 r. sygn. akt FSK 1936/04 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji pojęcia "budynki mieszkalne". Sąd odwołał się do potocznego rozumienia tego pojęcia zgodnego z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego /Wydawnictwo Naukowe PWN/ gdzie budynek (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.