Budynki koszarowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynki koszarowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy stosować dla budynków koszarowych.

Fragment:

(...) obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania ( z wyjątkiem hoteli robotniczych - rodzaj 110 ), schroniska młodzieżowe, górskie, domy wypoczynkowe, oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego. Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe, z wyjątkiem budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych oraz aresztów śledczych. W związku z powyższym budynki koszarowe, o ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych tj. w 2006 r. - 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. POUCZENIE Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Bielska-Białej, w terminie 7 dni od datydoręczenia niniejszego postanowienia - art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?

Fragment:

(...) się na Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2002 r., Nr LK-143/LP/02/IP opublikowanego na łamach miesięcznika przegląd Podatków Lokalnych Finansów Samorządowych z lutego 2002 r., str. 36 organ podatkowy utwierdza się w przekonaniu, iż „(...) budynki koszarowe za wyjątkiem budynków mieszkalnych na terenie koszar, nie są budynkami mieszkalnymi i winny być opodatkowane zgodnie ze stawką podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części. Mimo iż budynki koszarowe co do zasady nie pełnią funkcji mieszkalnej, stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków mieszkalnych powinny być opodatkowane budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na terenie koszar, w których mieszkają np. żołnierze kadry zawodowej wraz z rodzinami." Charakter budynków koszar wojskowych, jako pomieszczeń w których przebywają, są „zakwaterowani" żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, istotnie różni się od budynków (...)

2011
1
kwi

Istota:

W sprawie kwalifikacji nieruchomości zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy dla celów złożenia deklaracji podatkowych.

Fragment:

(...) Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywani głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Budynki niemieszkalne dzielą się na 9 rodzajów. Kategoria "inne budynki niemieszkalne" obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania /.../ schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego. Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe. Rodzaj ten nie obejmuje budynków mieszkalnych na terenie koszar, które zostały zakwalifikowane do budynków mieszkalnych. W wyroku z dna 7 czerwca 2005 r. sygn. akt FSK 1936/04 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji pojęcia "budynki mieszkalne". Sąd odwołał się do potocznego rozumienia tego pojęcia zgodnego z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego /Wydawnictwo Naukowe PWN/ gdzie budynek (...)