IPTPP1/443-904/14-6/RG | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, budynków i budowli będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43b ust 1 pkt 10a, b i ust.7a ustawy o VAT?
IPTPP1/443-904/14-6/RGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działalność opodatkowana
 5. grunty
 6. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.), uzupełniony pismami: z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

W roku 1997 Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i budowle usytuowane na tym gruncie przy ul. ... - budynki administracyjno-biurowe, hale warsztatowe, magazyny, portiernie, garaż, drogi i place, ogrodzenia, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenia terenu. W roku 1998 Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek biurowy usytuowany na tym gruncie przy ul. .... Wg aktów notarialnych, sprzedawcy - podatnicy VAT czynni - wystawili faktury ze stawką VAT „zw” na podstawie art. 7 ust. 1 punkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółce od wymienionych wyżej zakupów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomości od daty nabycia w całości służą czynnościom opodatkowanym. Spółka wykorzystuje nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W latach 1997-2002 Spółka ponosiła wydatki na ulepszenia budynków i budowli, które przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów.

Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, Spółka z prawa tego skorzystała. Od 2003 r. do chwili obecnej (tj. 12 lat) wydatki na ulepszenie budynków i budowli były znikome i nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów. Spółka obecnie zamierza sprzedać nieruchomość jako łączną całość.

Numery ewidencyjne działek wchodzących w skład nieruchomości położonych przy ul. ... i ..., będących przedmiotem wniosku:

 • ul. ... działka nr ..., działka nr ...,
 • ul. ... działka nr ..., działka nr ...,
 • ul. ... działka nr ....

Wszystkie poszczególne działki są zabudowane budowlami i/lub budynkami.

 • ul. ... działka nr ... niezabudowana budynkami; zabudowana budowlami

działka nr ... zabudowana budynkami i budowlami

 • ul. ... a działka nr ... niezabudowana budynkami; zabudowana budowlami

działka nr ... zabudowana budynkami i budowlami

 • ul. ... działka nr ... zabudowana budynkami i budowlami

Na poszczególnych działkach znajdują się następujące budynki, budowle:

ul. ...

 • nr działki ... niezabudowana budynkami; zabudowana budowlami:
 • droga
 • ogrodzenie
 • oświetlenie terenu
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć wodociągowa

Działka ... stanowi dojazd do działki nr ... i pośrednio przez działkę nr ... do działki nr ....

 • nr działki ...

zabudowana budynkami:

 • budynek administracyjny
 • budynek - portiernia
 • budynek biurowy (dyspozytornia)
 • budynek - trafo
 • budynek - magazyn
 • budynek - magazyn
 • budynek - magazyn
 • budynek - wiata magazynowa
 • budynek - magazyn
 • budynek - magazyn

zabudowana budowlami:

 • drogi i place
 • ogrodzenie
 • sieć cieplna - oświetlenie terenu
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć wodociągowa
 • sieć energetyczna

ul. ...

 • nr działki ...

niezabudowana budynkami;

zabudowana budowlami:

 • droga
 • ogrodzenie
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej

Działka ... stanowi dojazd do działki nr ... i nr ...

 • nr działki ...

zabudowana budynkiem:

 • budynek biurowy

zabudowana budowlami:

 • drogi i place
 • ogrodzenie
 • sieć cieplna
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć wodociągowa

ul. ... nr działki ...

 • zabudowana budynkiem:
 • budynek administracyjny

zabudowana budowlami:

 • drogi i place
 • ogrodzenie
 • oświetlenie terenu
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć wodociągowa

Wszystkie wymienione powyżej naniesienia na poszczególnych działkach stanowią budynki i budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409, z późn. zm.).

Wszystkie budynki i budowle są trwale związane z gruntem.

Przedmiotem sprzedaży nie będą nieruchomości niezabudowane, gdyż wszystkie nieruchomości są zabudowane. Wszystkie przedmiotowe nieruchomości są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który to plan wyznacza na wszystkich działkach jednolite przeznaczenie - tereny aktywności gospodarczej o symbolu IVB1 AG.

Spółka nie posiada działek niezabudowanych będących przedmiotem wniosku.

Od daty nabycia wszystkie działki wykorzystywane były i są nadal wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej.

Spółka nie nabyła nieruchomości niezabudowanych będących przedmiotem wniosku. Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu wszystkich nieruchomości, będących przedmiotem wniosku.

Budynki/budowle od dnia zakupu i po ulepszeniu przekraczającym 30% ich wartości początkowej, Spółka wykorzystywała i nadal wykorzystuje na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki i na najem.

Poniżej zestawienie przedmiotów i okresów najmu:

 • ul. ... nr działki ... zabudowana budynkiem administracyjnym (295 m2), wykorzystywanym na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.03.1998 31.12.1998 ...

01.10.1999 31.07.2002 ...

01.04.2003 NADAL ...

 • ul. ... nr działki ... zabudowana budynkiem biurowym (1.441 m2), wykorzystywanym na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.01.1999 31.01.1999 ...

01.01.1999 31.01.1999 ...

01.01.1999 31.07.1999 ...

01.01.1999 30.06.2010 ...

01.01.1999 nadal ...

01.01.2001 30.09.2003 ...

01.01.2003 15.08.2006 ...

01.03.2004 31.07.2006 ...

15.02.2005 nadal ...

01.10.2006 31.12.2013 ...

01.06.2009 31.07.2011 ...

 • ul. ... nr działki ... zabudowana budynkami:
 1. budynek administracyjny (999 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki :

data od data do nazwa

01.02.1999 nadal ...

01.10.1997 31.01.1999 ...

01.10.1997 31.01.1999 ...

01.10.1997 31.01.2007 ...

01.10.1997 31.10.1999 ...

01.10.1997 31.10.1998 ...

01.06.1998 30.06.2004 ...

06.03.2000 31.12.2001 ...

01.09.2004 30.11.2004 ...

07.11.2002 30.06.2003 ...

03.11.2005 31.03.2007 ...

03.11.2005 nadal ...

15.05.2006 nadal ...

16.06.2008 31.12.2013 ...

01.05.2010 nadal ...

01.02.2014 nadal ...

 1. budynek portiernia (30 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.01.2002 31.08.2004 ...

01.12.2004 30.11.2012 ...

 1. budynek biurowy (dyspozytornia) (46m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.11.1997 31.01.1999 ...

01.12.1998 31.08.1999 ...

10.03.2000 31.03.2004 ...

01.04.2004 31.01.2005 ...

10.09.2005 nadal ...

 1. budynek trafo, wykorzystywany na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki.
 2. budynek magazyn (1.111 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.02.1999 31.03.2000 ....

01.05.2004 30.09.2006 ...

 1. budynek magazyn (73 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.11.1997 30.04.1999 ...

10.03.2000 31.03.2004 ...

01.05.2004 30.11.2014 ...

01.10.2008 nadal ...

 1. budynek magazyn (561 m2), wykorzystywany na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki.
 2. budynek - wiata magazynowa (606 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.10.1997 30.06.2003 ...

01.01.1999 nadal ...

01.03.2002 30.04.2004 ...

01.05.2002 31.12.2011 ...

01.07.2003 30.04.2004 ...

01.05.2008 nadal ...

01.04.2013 nadal ...

 1. budynek magazyn (75 m2) wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.08. 1998 28.02.2000 ...

 1. budynek magazyn (1.919 m2), wykorzystywany na najem i na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki:

data od data do nazwa

01.08.1998 30.09.2001 ...

01.03.2004 30.06.2004 ...

15.02.2004 30.06.2010 ...

01.03.2004 31.01.2005 ...

10.09.2005 nadal ...

01.10.2007 31.10.2013 ...

01.02.2011 31.03.2013 ...

01.03.2011 nadal ...

01.08.2011 nadal ...

01.12.2014 nadal ...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, budynków i budowli będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, b i ust. 7a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży Spółka będzie miała prawo do zastosowania stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i art. 43 ust. 7a, gdyż Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynków i budowli, w stosunku do których skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej obiektów wyłącznie w latach 1997-2002. Obiekty powyższe w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych powyżej 5 lat. Od 2003 r. do chwili obecnej (tj. 12 lat) wydatki na ulepszenie budynków i budowli były znikome i nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość zarówno gruntowa jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Natomiast, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Jednakże, warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, stosownie do art. 43 ust. 7a, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Intencją ustawodawcy było objęcie okresu użytkowania liczonego od ostatniego ulepszenia, na co wskazuje treść art. 43 ust. 7a cyt. przepisu: „budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika (...)”, rozumiejąc przez to czas od momentu zakończenia całego procesu ulepszania nieruchomości. Zatem, w odniesieniu do budynków/budowli, w stosunku do których podatnik ponosił wydatki przewyższające 30% ich wartości początkowej, okres 5 lat, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy należy liczyć od chwili poniesienia ostatnich nakładów, przy czym wspomniany przepis będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że przedmiotowe nieruchomości po ich ulepszeniu i w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Nadto, jeżeli przy zbyciu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanych zwolnień od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 lub art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a, to w przypadku towarów może znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw nieruchomości niezabudowanych, budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W celu ustalenia prawidłowego sposobu opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, w pierwszej kolejności tut. Organ winien przeanalizować przesłanki do zwolnienia z opodatkowania wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z wyżej cytowanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdy nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z opisu sprawy wynika, iż w roku 1997 Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i budowle usytuowane na tym gruncie przy ul. ... - budynki administracyjno-biurowe, hale warsztatowe, magazyny, portiernie, garaż, drogi i place, ogrodzenia, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenia terenu. W roku 1998 Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek biurowy usytuowany na tym gruncie przy ul. .... Wg aktów notarialnych, sprzedawcy - podatnicy VAT czynni - wystawili faktury ze stawką VAT „zw” na podstawie art. 7 ust. 1 punkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W latach 1997-2002 Spółka ponosiła wydatki na ulepszenia budynków i budowli, które przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów. Od 2003 r. do chwili obecnej (tj. 12 lat) wydatki na ulepszenie budynków i budowli były znikome i nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów. Wszystkie naniesienia na poszczególnych działkach stanowią budynki i budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszystkie budynki i budowle są trwale związane z gruntem. Budynki/budowle od dnia zakupu i po ulepszeniu przekraczającym 30% ich wartości początkowej, Spółka wykorzystywała i nadal wykorzystuje na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki i na najem.

Jak wynika z opisu sprawy wszystkie budynki i budowle po ulepszeniu przekraczającym 30% ich wartości początkowej, Spółka wykorzystywała i nadal wykorzystuje na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki i na najem.

W przedmiotowym przypadku pierwsze zasiedlenie w stosunku do budynków/budowli powstało z chwilą oddania danej części budynków/budowli w najem (z chwilą oddania danej części w najem w stosunku do tej części powstaje pierwsze zasiedlenie). Jak bowiem wskazano, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem, w stosunku do części budynków/budowli, które były/są przedmiotem wynajmu i między pierwszym zasiedleniem(oddaniem w najem) a dostawą tych części budynków/budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata, dostawa tych części budynków/budowli jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast w stosunku do części budynków/budowli, które były/są przedmiotem wynajmu i między pierwszym zasiedleniem a dostawą tych części budynków/budowli nie upłynął okres dłuższy niż 2 lata, dostawa tych części budynków/budowli nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto, zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie podlega dostawa pozostałych części budynków/budowli, które nie były przedmiotem najmu, lecz były wykorzystywane przez Spółkę, zostały one bowiem dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Jednakże, w odniesieniu do ww. części budynków/budowli nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

Wnioskodawcy bowiem z tytułu zakupu nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W latach 1997-2002 Spółka ponosiła wydatki na ulepszenia budynków i budowli, które przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów i Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, lecz Spółka wykorzystywała części budynków/budowli nieoddane w najem do własnej działalności opodatkowanej powyżej 5 lat.

W zakresie dostawy ogrodzeń oraz placów znajdujących się na działkach objętych zakresem wniosku należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekty nie mieszczą się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia ich bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekty stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku, budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem, budowlą, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków/budowli, do których przynależących, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

W związku z tym, iż przedmiotem dostawy będą budynki i budowle, które będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, to także dostawa urządzeń budowalnych związanych z tymi budynkami i budowlami, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Nadto należy wskazać, iż dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym posadowione są ww. budynki i budowle korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, przy sprzedaży Spółka będzie miała prawo do zastosowania stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i art. 43 ust. 7a, należało uznać je za nieprawidłowe, bowiem dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, jednak tut. Organ nie przyznaje racji Stronie, iż dostawa w całości nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.