Budynek używany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek używany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy dla celów ustalenia stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego wykorzystywanego do wynajmu zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 2, tj. że budynek ten można uznać za używany i zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2009 r. (data wpływu 17 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 9 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż budynku używanego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu 22 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 30 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
lip

Istota:

Korekta od poniesionych w 2006 r. nakładów nie przekraczających 15 000 zł – stan prawny po 1 stcyznia 2009 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu 22 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 30 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż wymienionych w załączniku nr 3, zmodernizowanych środków trwałych, która to sprzedaż dokonana zostanie w ramach transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wpisanych do ksiąg wieczystych nr xxx i nr xxx wraz z ich zabudową z wyłączeniami wskazanymi w § 4 ust 1 pkt 2 i pkt 3) umowy przedwstępnej sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
Czy dla opisanej wyżej transakcji będzie miał zastosowanie przepis art. 43 ust. 6 ww. ustawy wyłączający ze zwolnienia przedmiotową dostawę towarów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku dostawy środków trwałych wytworzonych i nabytych przed dniem 5 lipca 1993r., na które poniesiono nakłady modernizacyjne przekraczające 30% ich wartości początkowej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2008r. został (...)

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budowlami - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku właściciela dla sprzedaży lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w mieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 7 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla sprzedaży lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 października 2008 r., o udzielenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. pawilonu handlowego ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpoznaniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 26 czerwca 2007 roku - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży używanego pawilonu handlowego – jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w okresie od 5 lipca 1993r. do 10 lutego 2001r. Prowadzenie działalności gospodarczej zaprzestał w związku z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku d towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona od podatku?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży (...)

2011
1
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży budynku używanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 15.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży składników majątkowych postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu 18.05.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i (...)