Budynek usługowo-mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek usługowo-mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek usługowo-mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób ustalić kwoty brutto oraz kwoty podatku VAT do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?
Fragment:
(...) w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, natomiast z jego ust. 3 wynika, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku. Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, iż wnioskodawczyni wybudowała budynek usługowo-mieszkalny i zamierza wystąpić z wnioskiem VZM-1 o zwrot podatku VAT. Zdaniem wnioskodawczyni będzie mogła nabyte towary i usługi, które może jednoznacznie przyporządkować do mieszkalnej części budynku będzie mogła rozliczyć w 100%, natomiast nabyte towary i usługi, których nie można bezpośrednio przyporządkować do poszczególnych części (handlowo-usługowej lub mieszkalnej) wnioskodawczyni powinna rozliczyć proporcjonalnie do udziału sumy powierzchni (...)
2011
1
wrz

Istota:
W jaki sposób ustalić kwotę faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na tę inwestycję. Kwotę odsetek, która podlega odliczeniu od dochodu, przypadająca na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z budową budynku w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 13 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kwoty poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na budowę budynku mieszkalno-usługowego oraz kwoty odsetek, która podlega odliczeniu od dochodu - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.