Budownictwo komunalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budownictwo komunalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wpłaty partycypacyjne na budowę lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dokonane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: - wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione, - ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować roboty szklarskie, montaż wykonanej uprzednio stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż żaluzji - wykonane w ramach budowy i remontu następujących budynków: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 1110), budynków o dwóch mieszkaniach (PKOB 1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynków zbiorowego zamieszkania: domów dziecka, domów studenckich, internatów (PKOB 1130), budynków kościołów (PKOB 1272)?

Fragment:

(...) Z pisma Podatnika wynika, że w ramach budowy i remontu następujących budynków: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 1110), budynków o dwóch mieszkaniach (PKOB 1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynków zbiorowego zamieszkania: domów dziecka, domów studenckich, internatów (PKOB 1130), budynków kościołów (PKOB 1272 ) podatnik wykonuje roboty szklarskie, montuje wykonaną uprzednio stolarkę okienną i drzwiową oraz montuje żaluzje. W związku z wykonywaniem wyżej opisanych robót Podatnik sformułował pytanie, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować przedmiotowe roboty. Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika do powyższych robót ma zastosowanie 7 proc. stawka podatku od towarów i usług. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawa podatkowego, odnoszących się do tego stanu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z (...)