Budowla sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowla sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na budowę i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb rekreacyjnych zatrudnionych pracowników ?

Fragment:

(...) wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się - działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnymimieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodówze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9. Gdyby więc w/w budowla sportowa była wykorzystywana w celach zarobkowych, wówczas można by byłouznać, że będzie wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.Kryterium zaliczenia w/w budowli do środków trwałych zostanie spełnione także gdy będzie ona oddana doużywania (ale nie użyczenia) dla pracowników lub innych osób na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy. W świetle w/w przepisów należy stwierdzić, iż spółka nie ma prawa amortyzowania boiska (...)