Budowa budynków na wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa budynków na wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2010 r. (data wpływu 27.04.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem i zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania – jest: nieprawidłowe – w sytuacji sprzedaży mieszkania w 2010 r., prawidłowe – w sytuacji sprzedaży mieszkania w 2011 r. lub później. UZASADNIENIE W dniu 27.04.2010 r. został złożony ww. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i złożenia oświadczenia o wyborze ogólnych zasad opodatkowania będzie uprawniona do dokonania odliczeń od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przed końcem 2003r. tytułem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi na wynajem, aż do osiągnięcia wskazanego w ustawie limitu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D-W., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 30 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuacji odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, po zmianie formy opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tzw. podatku liniowego na „zasady ogólne” - jest (...)