Broszury | Interpretacje podatkowe

Broszury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to broszury. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dostawa broszur o symbolu PKWiU 58.11.19, posiadających numer ISBN, jest opodatkowana 5% stawką podatku VAT w myśl art. 41 ust. 2a ustawy?
Fragment:
(...) z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.11.19, mieszczą się zarówno w poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy, jak i w poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Podana klasyfikacja dla broszur PKWiU 58.11.19, zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń. A zatem, o ile Wnioskodawca wytwarza broszury oznaczone symbolem ISBN, prawidłowo sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.11.19 z własnych materiałów, a następnie przenosi prawo do rozporządzania takimi towarami jak właściciel na nabywcę, to czynności te opodatkowane są według stawki 5% (poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo (...)
2012
24
kwi

Istota:
Jaka obowiązuje stawka podatku dla broszur opatrzonych numerem ISBN?
Fragment:
(...) z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.11.19, mieszczą się zarówno w poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy, jak i w poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Podana klasyfikacja dla broszur PKWiU 58.11.19, zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń. A zatem, o ile Wnioskodawca wytwarza broszury oznaczone symbolem ISBN, prawidłowo sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.11.19 i 58.11.19.0 z własnych materiałów, a następnie przenosi prawo do rozporządzania takimi towarami jak właściciel na nabywcę, to czynności te opodatkowane są według stawki 5% (poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie (...)
2012
16
mar

Istota:
Uprawnienie do stosowania 5% stawki VAT, w przypadku dokonywania dostaw (sprzedaży): książek wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce oraz broszur wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w broszurze
Fragment:
(...) w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008 r. - książki drukowane), to powinna być ona dla celów VAT również traktowana jak książka (chyba, że przepisy o VAT jednoznacznie stanowią o wyłączeniu broszur ze zbioru książek i o braku możliwości stosowania przepisów o książkach do broszur - co w przedmiotowym przypadku nie ma miejsca). Mając na uwadze powyższe, skoro Spółka dostarcza wydawnictwa w postaci broszur drukowanych, wytworzonych metodami poligraficznymi z płytą CD/DVD (tj. broszury stanowiące specyficzny rodzaj książek wytworzonych metodami poligraficznymi), i wydawnictwa te posiadają stosowne symbole ISBN, a także są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym (58.11.1 PKWiU z 2008 r.) to transakcja dotycząca tych wydawnictwa powinna zostać opodatkowana 5% stawką VAT w oparciu o art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 ustawy o VAT. Spółka zwraca uwagę, iż stanowisko zbieżne z zaprezentowanym powyżej, znaleźć (...)
2011
1
paź

Istota:
Uprawnienie do stosowania 5% stawki VAT, w przypadku dokonywania dostaw (sprzedaży): książek wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce oraz broszur wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w broszurze;
Fragment:
(...) w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008 r. - książki drukowane), to powinna być ona dla celów VAT również traktowana jak książka (chyba, że przepisy o VAT jednoznacznie stanowią o wyłączeniu broszur ze zbioru książek i o braku możliwości stosowania przepisów o książkach do broszur - co w przedmiotowym przypadku nie ma miejsca). Mając na uwadze powyższe, skoro Spółka dostarcza wydawnictwa w postaci broszur drukowanych, wytworzonych metodami poligraficznymi z płytą CD/DVD (tj. broszury stanowiące specyficzny rodzaj książek wytworzonych metodami poligraficznymi), i wydawnictwa te posiadają stosowne symbole ISBN, a także są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym (58.11.1 PKWiU z 2008 r.) to transakcja dotycząca tych wydawnictwa powinna zostać opodatkowana 5% stawką VAT w oparciu o art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 ustawy o VAT. Spółka zwraca uwagę, iż stanowisko zbieżne z zaprezentowanym powyżej, znaleźć (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w oparciu o przepis art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z treścią poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 %”) jest uprawniona do stosowania 5% stawki VAT, w przypadku dokonywania dostaw (sprzedaży): 1. książek wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce ?2. broszur wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w broszurze?
Fragment:
(...) PKWiU z 2008 r. - książki drukowane), to powinna być ona dla celów VAT również traktowana jak książka (chyba, że przepisy o VAT jednoznacznie stanowią o wyłączeniu broszur ze zbioru książek i o braku możliwości stosowania przepisów o książkach do broszur- co w przedmiotowym przypadku nie ma miejsca) Mając na uwadze powyższe, skoro M. będzie dostarczać materiały szkoleniowe w postaci broszur drukowanych, wytworzonych metodami poligraficznymi z płytą CD/DVD ( tj. broszury stanowiące specyficzny rodzaj książek wytworzonych metodami poligraficznymi), i materiały te posiadają stosowne symbole ISBN, a także są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym 58.11.1 PKWIU Z 2008 r.), to transakcja dotycząca tych materiałów szkoleniowych powinna zostać opodatkowana stawka 5 % VAT w oparciu o art. ust. 41 ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie (...)
2011
1
paź

Istota:
Stanowisko prawidłowe w zakresie uznania sprzedaży materiałów pokonferencyjnych w formie papierowej za towar oraz opodatkowania materiałów pokonferencyjnych w postaci książek, jak i broszur według stawki 5%. Stanowisko nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania materiałów pokonferencyjnych w postaci książek jak i broszur, nabywanych od uczelni zagranicznych – podlegają opodatkowaniu stawką 5%.
Fragment:
(...) kształcenia nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie niniejszego przepisu. W przedmiotowej sytuacji, zdaniem tut. Organu, nie występuje ścisły związek z usługą. Tym samym do nabywanych od zagranicznych uczelni - w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu - książek jak i broszur nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Reasumując należy stwierdzić, iż materiały pokonferencyjne – książki i broszury - stanowią towary, które zakupione w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu, w tym także zakupione od uczelni zagranicznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 5%. Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawczyni. Inne kwestie, w tym, że dostawa materiałów konferencyjnych będzie stanowiła element kompleksowego świadczenia wykonywanego przez organizatora konferencji, które (...)
2011
1
paź

Istota:
Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia broszury Wnioskodawca może rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym bez konieczności podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) broszurę. Wnioskodawca zamierza przedmiotową broszurę wydrukować na ksero w nakładzie 200 egzemplarzy i sprzedawać za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej trafi do kiosków w centrach handlowych. W przypadku zainteresowania broszurą Wnioskodawca zamierza w przyszłym roku podpisać umowę autorską. Reasumując, mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia broszury Wnioskodawca może rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym bez konieczności podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży broszur o tematyce BHP zakwalifikowanych do działu 22 PKWiU o symbolu 22.11.1 spółka może stosować stawkę 0%.
Fragment:
(...) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy. Tak więc, aby dostawa wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 22.11 mogła korzystać ze stawki preferencyjnej, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, wyroby te winny być oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę wynika, iż broszury które spółka zamierza sprzedawać nie posiadają wymaganego dla zastosowania stawki 0% symbolu ISBN. Zatem brak tego symbolu powoduje, że wyroby o których mowa we wniosku, opodatkowane będą stawką 22 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Broszury
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.