Braki podania | Interpretacje podatkowe

Braki podania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to braki podania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. czy jest możliwy zakup waluty obcej w kantorze wymiany walut na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
2. jakie dokumenty będą respektowane wraz z fakturą za zakup pochodzącą z krajów wspólnoty europejskiej?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 10.01.2007 r. znak US-I-PB-415/16/2006 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 25.10.2006 r. Pan W. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalności gospodarczą w zakresie produkcji surówki spirytusowej oraz lastriko. Na potrzeby prowadzonej działalności Podatnik zamierza sprowadzać z krajów wspólnoty europejskiej zboże jako surowiec do produkcji. Należności za sprowadzone towary będą uiszczane przy odbiorze w walucie euro nabywanej w kantorze wymiany walut. W (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy zasad udzielania interpretacji
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 28.04.2006 r., znak: US.III-415/22/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 20.02.2006 r. pani Stanisława D. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatniczka posiada konto walutowe. Bank prowadzący rachunek walutowy bezpośrednio z kwoty przelewu, wpływającej na ten rachunek, pobiera prowizję. Prowizja ta pobierana jest w euro, zaś bank w treści podaje, że potrącił prowizję wyrażoną w złotych, przy czym między potrąconą kwotą euro po przeliczeniu na złote wg kursu średniego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 11.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 28.06.2006 r., znak: L.IS.I/1-4151/15/2006, uchylającej z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.03.2006 r., znak: II.US.PB-I/415/17/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, utrzymuje w mocy decyzję będącą przedmiotem odwołania . Pismem z dnia 29.01.2006 r. pani Katarzyna K. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że pani K. prowadzi działalność (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.01.2006 r., znak: PUS.I/423/82/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z 23.11.2005 r. spółka z o.o. P. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W treści powyższego pisma podatnik przedstawił stan faktyczny, z którym związane było jego zapytanie, w sposób następujący: Spółka "D." zajmuje się handlem hurtowym papierem gazetowo-offsetowym. Głównym dostawcą papieru i odbiorcą celulozy w 2003 r. była F., którą wiązał ze spółką kontrakt ramowy nr 001, zawarty w dniu 11.07.2002 r. W oparciu o postanowienia ww. kontraktu P. "D." w dniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego
Fragment:
(...) Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23.10.2006 r., znak: F/IS/2/06, od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 6.10.2006 r., znak: IS.I/2-4231/19/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.04.2006 r., znak: PUS.I/423/7/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, utrzymuje w mocy decyzję własną z dnia 6.10.2006 r., znak IS.I/2-4231/19/06. Pismem z dnia 16.01.2006 r. P. zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wątpliwości P. dotyczyły następującego stanu faktycznego: Bank spółdzielczy, w myśl postanowień art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy trybu udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 3.11.2005 r. (znak: U.S.I.415/2/55/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.08.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 21.09.2005 r.) pan Eugeniusz S., reprezentowany przez pełnomocnika - pana Bernarda S., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Wniosek dotyczył możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów firmy N. zajmującej się głównie organizowaniem szkoleń z zakresu informatyki, wydatków związanych z przelotem do Londynu, pobytem w tym (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 15.07.2005 r. (znak: PO I 415-14/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 23.06.2005 r. pani Grażyna K. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Wniosek dotyczył kwestii „(...) możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów próbek towarów dawanych klientom jako wymóg konieczny startowania w przetargu lub jako wzornik towarów proponowanych danemu klientowi”. Zdaniem wnioskodawczyni „takie testery są kosztami uzyskania przychodu, ale nie w ramach kosztów (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2005 r. (znak: L.IUS.XVII/415/42/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.03.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2005 r.) pan Edward D. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ze stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że żona podatnika jest osobą niepełnosprawną z orzeczoną I grupą inwalidztwa „z uwagi na stan narządów ruchu” z tego względu „korzysta dość często z zabiegów rehabilitacyjnych zalecanych przez (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy zasad udzielania interpretacji co co zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 14.09.2005 r. (znak: US.IV-415/1/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia 25.08.2005 r. J. spółka z o.o. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło wskazania, czy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem wnioskodawcy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytów (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych „umowy użytkowania obwodów rybackich na rzekach”
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.06.2005 r. (znak: I US.VIII-434/323/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 9.05.2005 r. (znak: DFK/483/2005), które wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 10.05.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 22.06.2005 r.), P. Okręg w R. zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych „umowy użytkowania obwodów rybackich na rzekach”. Przedstawiając stan faktyczny, jednostka wskazała, że przedmiotowe umowy zawarte są z R. w K., (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.