Braki podania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to braki podania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. czy jest możliwy zakup waluty obcej w kantorze wymiany walut na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
2. jakie dokumenty będą respektowane wraz z fakturą za zakup pochodzącą z krajów wspólnoty europejskiej?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 10.01.2007 r. znak US-I-PB-415/16/2006 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 25.10.2006 r. Pan W. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalności gospodarczą w zakresie produkcji surówki spirytusowej oraz lastriko. Na potrzeby prowadzonej działalności Podatnik zamierza sprowadzać z krajów wspólnoty europejskiej zboże jako surowiec do produkcji. Należności za sprowadzone towary będą uiszczane przy odbiorze w walucie euro nabywanej w kantorze wymiany walut. W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zasad udzielania interpretacji

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 28.04.2006 r., znak: US.III-415/22/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 20.02.2006 r. pani Stanisława D. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatniczka posiada konto walutowe. Bank prowadzący rachunek walutowy bezpośrednio z kwoty przelewu, wpływającej na ten rachunek, pobiera prowizję. Prowizja ta pobierana jest w euro, zaś bank w treści podaje, że potrącił prowizję wyrażoną w złotych, przy czym między potrąconą kwotą euro po przeliczeniu na złote wg kursu średniego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 11.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 28.06.2006 r., znak: L.IS.I/1-4151/15/2006, uchylającej z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.03.2006 r., znak: II.US.PB-I/415/17/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, utrzymuje w mocy decyzję będącą przedmiotem odwołania . Pismem z dnia 29.01.2006 r. pani Katarzyna K. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że pani K. prowadzi działalność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.01.2006 r., znak: PUS.I/423/82/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z 23.11.2005 r. spółka z o.o. P. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W treści powyższego pisma podatnik przedstawił stan faktyczny, z którym związane było jego zapytanie, w sposób następujący: Spółka "D." zajmuje się handlem hurtowym papierem gazetowo-offsetowym. Głównym dostawcą papieru i odbiorcą celulozy w 2003 r. była F., którą wiązał ze spółką kontrakt ramowy nr 001, zawarty w dniu 11.07.2002 r. W oparciu o postanowienia ww. kontraktu P. "D." w dniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego

Fragment:

(...) Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23.10.2006 r., znak: F/IS/2/06, od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 6.10.2006 r., znak: IS.I/2-4231/19/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.04.2006 r., znak: PUS.I/423/7/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, utrzymuje w mocy decyzję własną z dnia 6.10.2006 r., znak IS.I/2-4231/19/06. Pismem z dnia 16.01.2006 r. P. zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wątpliwości P. dotyczyły następującego stanu faktycznego: Bank spółdzielczy, w myśl postanowień art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy trybu udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 3.11.2005 r. (znak: U.S.I.415/2/55/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.08.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 21.09.2005 r.) pan Eugeniusz S., reprezentowany przez pełnomocnika - pana Bernarda S., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Wniosek dotyczył możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów firmy N. zajmującej się głównie organizowaniem szkoleń z zakresu informatyki, wydatków związanych z przelotem do Londynu, pobytem w tym (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 15.07.2005 r. (znak: PO I 415-14/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 23.06.2005 r. pani Grażyna K. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Wniosek dotyczył kwestii „(...) możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów próbek towarów dawanych klientom jako wymóg konieczny startowania w przetargu lub jako wzornik towarów proponowanych danemu klientowi”. Zdaniem wnioskodawczyni „takie testery są kosztami uzyskania przychodu, ale nie w ramach kosztów (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2005 r. (znak: L.IUS.XVII/415/42/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.03.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2005 r.) pan Edward D. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ze stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że żona podatnika jest osobą niepełnosprawną z orzeczoną I grupą inwalidztwa „z uwagi na stan narządów ruchu” z tego względu „korzysta dość często z zabiegów rehabilitacyjnych zalecanych przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zasad udzielania interpretacji co co zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 14.09.2005 r. (znak: US.IV-415/1/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia 25.08.2005 r. J. spółka z o.o. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło wskazania, czy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem wnioskodawcy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytów (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych „umowy użytkowania obwodów rybackich na rzekach”

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.06.2005 r. (znak: I US.VIII-434/323/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 9.05.2005 r. (znak: DFK/483/2005), które wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 10.05.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 22.06.2005 r.), P. Okręg w R. zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych „umowy użytkowania obwodów rybackich na rzekach”. Przedstawiając stan faktyczny, jednostka wskazała, że przedmiotowe umowy zawarte są z R. w K., (...)