Brak zapłaty | Interpretacje podatkowe

Brak zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Urząd oddaje w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe. Zgodnie z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie. W świetle tej interpretacji Urząd dokonał naliczenia podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przypadających na dzień 31 maraca 2005r. (również niezapłaconych przez użytkowników) i odprowadził podatek wg. złożonej deklaracji VAT-7 . Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, zmieniono ww. interpretację i stwierdzono, iż obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych za użytkowanie wieczyste.Strona pyta czy w przypadku braku zapłaty za wystawione faktury oraz braku możliwości wyegzekwowania należności od firm, może anulować wystawione faktury i dokonać korekty deklaracji VAT? W uzupełnieniu wniosku Urząd wyjaśnił, iż część wystawionych faktur zostało wprowadzonych do obrotu, tj. odebranych przez użytkowników wieczystych natomiast część faktur zostało zwróconych, bądź nie odebranych przez użytkowników. Ponadto Strona poinformowała, że chciałby anulować faktury wystawione po 1 maja 2004r, które nie zostały zapłacone, a dotyczą umów zawartych przed i po dniu 01.05.2004r.
Fragment:
(...) możliwość anulowania wystawionej faktury. Jak wynika ze stanu faktycznego oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych miało miejsce, a użytkownicy bądź nie dokonali zapłaty za nie, bądź nie odebrali faktur. Ponieważ doszło do realizacji umowy nie ma możliwości w tej sytuacji anulowania wystawionych faktur pomimo, że część z nich nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Jeżeli chodzi o faktury nie zapłacone przez nabywców tut. Organ stwierdza, że brak zapłaty nie ma wpływu na fakt wystawienia faktury i nie uprawnia do jej korygowania, a tym bardziej nie uprawnia do jej anulowania, a co za tym idzie brak jest podstaw do skorygowania złożonych deklaracji VAT-7. (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.