Brak zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Urząd oddaje w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe. Zgodnie z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie. W świetle tej interpretacji Urząd dokonał naliczenia podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przypadających na dzień 31 maraca 2005r. (również niezapłaconych przez użytkowników) i odprowadził podatek wg. złożonej deklaracji VAT-7 . Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, zmieniono ww. interpretację i stwierdzono, iż obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych za użytkowanie wieczyste.Strona pyta czy w przypadku braku zapłaty za wystawione faktury oraz braku możliwości wyegzekwowania należności od firm, może anulować wystawione faktury i dokonać korekty deklaracji VAT? W uzupełnieniu wniosku Urząd wyjaśnił, iż część wystawionych faktur zostało wprowadzonych do obrotu, tj. odebranych przez użytkowników wieczystych natomiast część faktur zostało zwróconych, bądź nie odebranych przez użytkowników. Ponadto Strona poinformowała, że chciałby anulować faktury wystawione po 1 maja 2004r, które nie zostały zapłacone, a dotyczą umów zawartych przed i po dniu 01.05.2004r.

Fragment:

(...) możliwość anulowania wystawionej faktury. Jak wynika ze stanu faktycznego oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych miało miejsce, a użytkownicy bądź nie dokonali zapłaty za nie, bądź nie odebrali faktur. Ponieważ doszło do realizacji umowy nie ma możliwości w tej sytuacji anulowania wystawionych faktur pomimo, że część z nich nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Jeżeli chodzi o faktury nie zapłacone przez nabywców tut. Organ stwierdza, że brak zapłaty nie ma wpływu na fakt wystawienia faktury i nie uprawnia do jej korygowania, a tym bardziej nie uprawnia do jej anulowania, a co za tym idzie brak jest podstaw do skorygowania złożonych deklaracji VAT-7. (...)