Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 11 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, dotyczącego Szkoły Podstawowej Nr 1 w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, dotyczącego Szkoły Podstawowej Nr 1 w .... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2017 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, a od 01.01.2017 r. podjęło scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Miasto wspólnie z Jednostką, tj. Szkołą Podstawową Nr 1 w ... przygotowuje wniosek w ramach Konkursu na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn. „ ... ”. Celem Konkursu pn. „ ... ”, jest wyłonienie najlepszych projektów dotyczących utworzenia szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i ich wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....
2017
20
maj

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 11 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „.... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „..... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2017 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, a od 01.01.2017 r. podjęło scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Miasto wspólnie z Jednostką, tj. Szkołą Podstawową Nr ... w .... przygotowuje wniosek w ramach Konkursu na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... pn. „ .... ”. Celem Konkursu pn. „ .... ”, jest wyłonienie najlepszych projektów dotyczących utworzenia szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i ich wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ....
2017
20
maj

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 11 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, dotyczącego Szkoły Podstawowej Nr ... w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, dotyczącego Szkoły Podstawowej Nr ... w .... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2017 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, a od 01.01.2017 r. podjęło scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Miasto wspólnie z Jednostką, tj. Szkołą Podstawową Nr ... w ... przygotowuje wniosek w ramach Konkursu na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn. „ ... ”. Celem Konkursu pn. „ ... ”, jest wyłonienie najlepszych projektów dotyczących utworzenia szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i ich wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....
2017
20
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów pożarniczych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2017 r. (data wpływu 5 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ... - Miasto na prawach powiatu (dalej jako: Wnioskodawca lub Miasto ...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: VAT). Miasto planuje w 2017 r realizację zadania pn. „ ... ”. W związku z powyższym, Miasto ... wystąpiło z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... (dalej WFOŚiGW) o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez WFOŚiGW wniosków Miasta o dofinansowanie i po zawarciu stosowanej umowy z WFOŚiGW, Miasto przekaże uzyskane środki finansowe razem z zabezpieczonymi w budżecie Miasta pozostałymi środkami budżetowymi na konto Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ... (dalej KM PSP) celem realizacji ww. zadania.
2017
17
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina, jako osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze gminnym. Art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż określone w ustawie zadania publiczne Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie z dziedziny „ ... ” – projekt „ ... ”. W związku z tym zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. W ramach przedmiotowego zadania planuje się: Zorganizowanie pikniku ekologicznego dla mieszkańców miasta.
2017
17
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu 5 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 maja 2017 r. w zakresie adresu elektronicznego ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną. Jest podatnikiem podatku VAT- czynnym, czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków. Miasto ... ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w formie dotacji na zadanie pn. „ ... ”. Warunkiem przyznania promesy dotacji jest dostarczenie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej dotyczącej braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji powyższego zadania.
2017
17
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Instytut ... jest placówką naukową .., wpisany jest do Rejestru ... pod numerem ... i posiada osobowość prawną. Podstawową działalnością jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii i publikowanie wyników tych prac w postaci monografi, podręczników akademickich, publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Główne kierunki badawcze to: ekologia, ekologia behawioralna, genetyka populacyjna, fizjologia ekologiczna, morfologia, etologia, historia przyrodnicza. Na swoją działalność Instytut otrzymuje dotacje statutową (dotacja przedmiotowa), granty badawcze (dotacje celowe), granty zagraniczne (projekty z programów unijnych). Działalność Instytutu w zakresie badań naukowych nie generuje sprzedaży w rozumieniu VAT – brak jest czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sprowadzające się do kwestii braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pt. „ ... ”.
2017
11
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na odbiorze, transporcie i składowaniu wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na odbiorze, transporcie i składowaniu wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy ..... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie. Gmina (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację projektu będą udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... Dofinansowanie będzie obejmowało koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (przygotowanie transportu), załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest, rozładunku i przekazaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ...”
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, planuje realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej ...". Jest to zadanie własne Powiatu. Planowana jest przebudowa drogi na odcinku o długości 2075,66 mb istniejącym śladem. Celem przebudowy jest poprawa warunków jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu. Planowana szerokość jezdni - 6,0 mb na odcinku o dł. 688,49 mb oraz 5,5 mb na odcinku o dł. 1387,17 mb. Planowana jest także budowa chodnika o dł. ok. 600 mb, który zostanie wykonany z kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a pobocza zostaną utwardzone mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego. W ramach zadania zostanie odtworzony system rowów odwadniających główny korpus drogi.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej ..."
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn: „ Przebudowa drogi powiatowej ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn: „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, planuje realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej ...". Jest to zadanie własne Powiatu. Planowana jest przebudowa drogi na odcinku o długości 3710 mb istniejącym śladem. Celem przebudowy jest poprawa warunków jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu. Planowana szerokość jezdni - 5,5 mb, na łukach 6,5 mb. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a pobocza (o szerokości 1,1 mb) zostaną utwardzone mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego. W ramach zadania zostanie wykonane oczyszczenie istniejących rowów i wymiana przepustów wraz z umocnieniem wlotów i wylotów do rowu kamieniem polnym na betonie.
2017
11
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu 1 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina D. (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej „ VAT ”) i jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury drogowej położonej na obszarze Gminy (dalej: „ Infrastruktura ”). Gmina jest beneficjentem i realizatorem operacji pn. „ ... ” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U., poz. 1948 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 04 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 04 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... 20 marca 2017 r. zaczęła realizować zadanie pn. „ ... ”. Zadanie będące przedmiotem wniosku będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałe 20 % będą stanowiły środki własne Gminy .... W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy ... zostaną usunięte wyroby azbestowe o łącznej masie 172,44 mg, podobne zbiórki Gmina planuje w latach kolejnych. Nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizację tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniem podatkiem VAT.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym zadaniem
Fragment:
U., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2017 r. (data wpływu 3 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym zadaniem polegającym na dociepleniu budynków mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym zadaniem polegającym na dociepleniu budynków mieszkalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. .... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami/. Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz na remonty.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 17 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Gmina ... z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.