Brak prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.), uzupełniony w dniu 3 grudnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania pn. „R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 3 grudnia 2010 r., o udzielenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Urząd Gminy … będzie miał prawo do odliczenia zwrotu podatku VAT od inwestycji „Adaptacja budynku Remizy OSP wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w miejscowości …”

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie, po rozpatrzeniu pisma wniesionego w dniu 03.06.2005r. przez Urząd Gminy … uznaje stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.06.2005r. wpłynął do w Urzędu Skarbowego w Lipnie wniosek z dnia 03.06.2005r., znak: Or. 0717-33/05 w przedmiocie dokonania interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W piśmie zwrócono się z następującym pytaniem: Czy Urząd Gminy … będzie miał prawo do odliczenia zwrotu podatku VAT od inwestycji „Adaptacja budynku Remizy OSP wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w miejscowości …”... Przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2006r. Gmina … planuje realizację inwestycji „Adaptacja budynku Remizy OSP wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską (...)