Brak podstawy prawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak podstawy prawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego, i od jakiego okresu mogę je odliczyć (od daty aktu notarialnego, od daty pozwolenia na budowę),Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup niezabudowanej działki wraz z opłatami notarialnymi i czy w tym przypadku mogę złożyć zeznanie podatkowe za 2004 rok w formie korekty lub wydatki te odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006r. uzupełnionego w dniu 13.02.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nie prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 05.07.2004 roku kupiłam grunt - niezabudowaną działkę (akt notarialny-umowa sprzedaży). W lutym 2005 roku otrzymałam zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz zbiornika na nieczystości płynne (pismo datowane na 08.02.2005r.). 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego. Chcę odliczyć w zeznaniu rocznym za 2005 rok wydatki poniesione na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Fundusz Leasingowy ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z góry za trzy lata do niezapłaconych rat po kradzieży samochodu (przy spłacie jednorazowej)?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.12.2004 r. (data wpływu: 20.12.2004 r.) uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu ustawy, artykuł ten nie stanowi podstawy prawnej rozstrzygania problemów prawnych podatników, które pojawiają się w związku z zawieranymi przez nich umowami cywilnoprawnymi. Zadaniem art. 14a ustawy (...)