Brak formalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak formalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 26.04.2006 r., znak: US.II-415/8/2006, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 20.03.2006 r. pani Bronisława B. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. możliwości odliczenia od podatku za 2005 r., w ramach "ulgi remontowo-budowlanej" "wydatków na wykończenie domu mieszczących się w wykazie uprawniającym do odliczenia" w sytuacji, gdy podatniczka "na koniec 2004 roku nie posiadała odbioru technicznego budynku". Według pani B. fakt odbioru technicznego domu nie ma wpływu na prawo do skorzystania z ww. ulgi . (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów cesji (przelewu) wierzytelności, w tym „umowy o odstąpieniu należności"

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: PUS.V.436/02/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 19.01.2005 r. (znak: EK/135/2005), które wpłynęło do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 7.02.2005 r., (uzupełnionym pismem z dnia 21.02.2005 r.) F. „G.” S.A. z siedzibą w G. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów cesji (przelewu) wierzytelności, w tym „umowy o odstąpieniu należności”. Jednostka , dołączając do zapytania kopię (...)