Biżuteria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biżuteria. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
sie

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z projektowaniem, produkcją i sprzedażą biżuterii oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla ww. czynności

Fragment:

Celem Wnioskodawczyni nie jest również produkcja ani też sprzedaż biżuterii, wyrobów z bursztynu, metali szlachetnych, z kamieni szlachetnych oprawianych w metale szlachetne. Metale szlachetne nie będą w ogóle wykorzystywane do produkcji biżuterii. Biżuteria wytwarzana przez spółkę będzie stanowić kompletny i wykończony produkt. Biżuteria, o której mowa we wniosku nie będzie towarem wymienionym w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa przedmiotowej biżuterii nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, planowaną działalność należy sklasyfikować zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby. Zgodnie zaś z Polską Klasyfikacją Działalności planowaną działalność należy sklasyfikować pod numerem PKD 32.13.Z jako Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych. Podklasa ta obejmuje produkcję sztucznej biżuterii, takiej jak: pierścionki, bransoletki, naszyjniki i podobne wyroby jubilerskie wykonane z metali nieszlachetnych pokrywanych metalami szlachetnymi, biżuteria zawierająca imitację kamieni, takich jak imitacja kamieni szlachetnych, diamentów itp.

2018
8
sie

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z projektowaniem, produkcją i sprzedażą biżuterii oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla ww. czynności

Fragment:

Spółka cywilna będzie posiadała koncesję na wydobycie bursztynu i będzie w ten sposób pozyskiwać bursztyn niezbędny do wyrobu biżuterii. W wypadku gdyby wydobyta przez spółkę ilość bursztynu okazała się niewystarczająca dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, spółka pozyska potrzebny do produkcji biżuterii bursztyn drogą kupna. Wydobyty lub zakupiony przez spółkę bursztyn będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do produkcji biżuterii i nie będzie przedmiotem obrotu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do produkcji biżuterii nie będą użyte kamienie szlachetne typu: diament, szafir, rubin, topaz itp. Celem Wnioskodawczyni nie jest również produkcja ani też sprzedaż biżuterii, wyrobów z bursztynu, metali szlachetnych, z kamieni szlachetnych oprawianych w metale szlachetne. Metale szlachetne (srebro, złoto) będą używane jedynie do powlekania zapięć i tzw. łączników, wykonywanych z innych metali nieszlachetnych. Biżuteria wytwarzana przez spółkę będzie stanowić kompletny i wykończony produkt. Biżuteria, o której mowa we wniosku nie będzie towarem wymienionym w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa przedmiotowej biżuterii nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży gotowej biżuterii, jak i nabycia jej półproduktów.

Fragment:

Nabywana biżuteria oraz towary jubilerskie stanowią niekompletne i niewykończone półprodukty, są to części/elementy biżuterii ze srebra lub złota. Powyższe dostawy towarów, będące przedmiotem sprawy, nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy lub art. 122 ustawy. Biżuteria oraz wyroby jubilerskie sprzedawane, jak i nabywane przez Wnioskodawcę, zgodnie z PKWiU mieszczą się pod symbolem 32.12.13.0 – „ biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym ”. Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, w sytuacji gdy sprzedaje gotową biżuterię, jak i nabywa półprodukty jubilerskie ze złota lub srebra, które mieszczą się według PKWiU pod jednym symbolem 32.12.13.0. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży zarówno gotowej biżuterii złotej lub srebrnej, jak i gotowej biżuterii srebrnej z elementami wykonanymi z innych materiałów, nie jest zobowiązany do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla ww. transakcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej biżuterii

Fragment:

Podmiot dokonujący dostawy wyrobów jubilerskich i biżuterii na rzecz A. sp. z o.o. jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. A. sp. z o.o. także jest czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawy towarów będące przedmiotem sprawy, nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT. Nabywana biżuteria oraz towary jubilerskie stanowią kompletne i wykończone produkty (nie są to części/elementy biżuterii czy wyrobów jubilerskich). Spółka nabywany towar kwalifikuje stawką 23%, gdyż w ocenie spółki nie znajdzie zastosowania podporządkowanie zakupionego towaru pod symbolem ex 32.12.13.0 (części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznej lub większej - niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym również pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym), które wynikają z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Ustawodawca wprost wskazał inny rodzaj towarów wytworzonych ze złota (niekompletnych i niewykończonych, towar zakupowany przez A. sp z o.o. jest kompletny i wykończony.

2014
9
lut

Istota:

Czy produkcję sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych można nazwać usługami jubilerskimi, a w konsekwencji „przejściem na VAT bez limitu”?

Fragment:

(...) biżuterii sztucznej i wyrobów podobnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 września 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 25 września i 5 grudnia 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z produkcją biżuterii sztucznej i wyrobów podobnych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 3 lipca 2013 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych. Nabywa gotowe elementy, tj. półprodukty i składa z nich gotową biżuterię. Do produkcji nie wykorzystuje metali szlachetnych, ale zdarzają się kamienie półszlachetne. Prowadzi Pani działalność na zasadach ogólnych bez VAT i jeszcze nie rozpoczęła sprzedaży – jest sama produkcja. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy produkcję sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych można nazwać usługami jubilerskimi, a w konsekwencji „ przejściem na VAT bez limitu ”... Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja biżuterii sztucznej i wyrobów podobnych nie jest usługą jubilerską, gdyż nie są wykorzystywane metale szlachetne, więc usługi te nie podlegają VAT, chyba, że po przekroczeniu kwoty 150.000 zł.

2011
1
paź

Istota:

Odpłatna dostawa biżuterii np. pierścionka (przedmiotu zastawu) - będąca odrębną transakcją - nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Podstawą opodatkowania jest – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - kwota należna otrzymana od nabywcy, pomniejszona o podatek należny.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy należy zauważyć, że odpłatna dostawa biżuterii np. pierścionka (przedmiotu zastawu) - będąca odrębną transakcją - nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, gdyż nie jest czynnością, o której mowa w ww. przepisie. W związku z powyższym podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku. Z uwagi na fakt, że – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego -nie stosuje Pani procedury VAT-marża, podstawą opodatkowania jest – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - kwota należna otrzymana od nabywcy, pomniejszona o podatek należny. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zwolnienia podmiotowego z tytułu podatku od towarów i usług do wysokości 10.000 EURO w przypadku wykonywania i dostawy biżuterii zawierającej elementy posrebrzane oraz kamienie półszlachetne.

Fragment:

(...) biżuterii zawierającej elementy posrebrzane oraz kamienie półszlachetne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca produkuje biżuterię sztuczną z miedzi i mosiądzu. Od 2007 roku biżuteria została unowocześniona poprzez srebrzenie elementów oraz dodanie kamieni półszlachetnych. Podatnik zwraca się z pytaniem czy, w związku z wprowadzoną zmianą polegającą na srebrzeniu wyrobów i dodaniu kamieni półszlachetnych Stronę będzie obowiązywało zwolnienie podmiotowe. Zdaniem Podatnika w stosunku do produkcji biżuterii ma zastosowanie zwolnienie od towarów i usług do kwoty 10.000 EURO. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast zgodnie z art. 113 ust. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od 1 września 2006 r. będzie ciążył na podatniku obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku dokonania w sierpniu 2006 r. całkowitej wyprzedaży artykułów ze srebra oraz płyt CD i DVD oraz zaprzestania sprzedaży ww. asortymentu?

Fragment:

W asortymencie sprzedaży znajdowały się także płyty CD i DVD oraz srebrna biżuteria. Zapytanie i własne stanowisko podatnika: Zwracając się z pytaniem, czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 51, poz. 375 ze zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 60, poz. 431), w oparciu o przepis § 4 pkt 4 - 7 i § 13 od 1 września 2006 r. będzie ciążył na Pani obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku dokonania w miesiącu sierpniu całkowitej wyprzedaży artykułów ze srebra oraz płyt CD i DVD oraz zaprzestania sprzedaży ww. asortymentu - reprezentuje Pani stanowisko, iż nie ma takiego obowiązku. Ocena prawna stanowiska pytającego: Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca świadczy usługi jubilerskie polegające na dokonywaniu napraw zniszczonej biżuterii, wykonywaniu przeróbek oraz pojedynczych wyrobów na zlecenie klientów z materiałów przez nich dostarczonych. Podatnik przy tym nie prowadzi żadnej sprzedaży wyrobów jubilerskich. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Podatnik jest zdania, że wobec faktu, iż nie prowadzi sprzedaży wyrobów jubilerskich a jedynie świadczy w/w usługi, jest zwolniony od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy.

Fragment:

(...) działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. Zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania o którym mowa w § 2 i § 3 niniejszego rozporządzenia nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów m.in. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Powyższy przepis zobowiązuje podatników, którzy prowadzą sprzedaż w/w towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów od dnia 1 września 2006 r. (zgodnie z § 13 tego rozporządzenia). Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że świadczy on usługi jubilerskie polegające na naprawach, dokonywaniu przeróbek oraz wykonywaniu wyrobów na zlecenie z dostarczonych materiałów. Zatem w ramach prowadzonej działalności podatnik nie dokonuje dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wyłączenie od zwolnienia z obowiązku ewidencji zawarte w § 4 rozporządzenia nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w przypadku sprzedaży zegarków i biżuterii?

Fragment:

Usługi w zakresie handlu detalicznego zegarkami, zegarami oraz biżuterią zostały zaklasyfikowane, jak Pan wskazuje we wniosku, do symbolu PKWiU 52.48.21?00.00. Pana pytanie jest następujące: czy zastosowana stawka w wysokości 22% w stosunku do w/w towarów jest prawidłowa. W Pana ocenie: usługi polegające na sprzedaży zegarków, zegarów, biżuterii winny być opodatkowane stawką 22%. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Należy zaznaczyć, iż towary, które są przedmiotem Pana sprzedaży, tj. zegary i zegarki znajdują się pod symbolem PKWiU 33.50.1 (Zegary i zegarki), natomiast biżuteria znajduje się pod symbolem 36.22.13-30 (Biżuteria i jej części z metalu szlachetnego, również pokrywanego lub platerowanego metalem szlachetnym). Zarówno usługi w zakresie handlu detalicznego, zaklasyfikowane do symbolu 52.48.21-00.00, jak również sprzedaż towarów w postaci zegarków (PKWiU 33.50.1), biżuterii (PKWiU 36.22.12-30), nie zostały wymienione w ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, jako opodatkowane stawkami niższymi niż stawka 22% lub zwolnione od tego podatku, wobec powyższego do w/w usług, jak i towarów, ma zastosowanie stawka podstawowa 22% Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.