Biznesplan | Interpretacje podatkowe

Biznesplan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biznesplan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki poniesionych za zleconą usługę doradczą na opracowanie wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013 wraz z biznesplanem jako wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji
Fragment:
(...) ramach działania I Osi Priorytetowej, Działanie 1.3 „Dotacje Inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013”. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie zostało wypłacone firmie „X.” w dniu 18 kwietnia 2008 r. wg faktury z dnia 18 kwietnia 2008 r. W związku z powyższym, w oparciu o przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydatki Spółki za usługę doradczą na opracowanie wniosku o dotację wraz z biznesplanem jako wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz pomocą merytoryczną i formalną w przygotowaniu wniosku powinny być zakwalifikowane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Wnioskodawcy. Uznanie kosztów doradztwa o dotację z Unii Europejskiej za koszty pośrednie oznacza, iż podlegają one potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie (...)
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biznesplan
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.