Bioetanol | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bioetanol. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku akcyzowego dla benzyny z dodatkiem biokomponentów.

Fragment:

(...) stawka nie może prowadzić do opodatkowania na poziomie niższym niż 10 zł za 1000I benzyny z dodatkiem biokomponentów; obliczona w ten sposób stawka powinna zostać zastosowana do obliczenia kwoty należnego podatku akcyzowego z tytułu wyprowadzenia danej partii benzyny. Stosowanie zwolnienia obrazuje następujący przykład: Spółka wyprowadza ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 10.000l (w 15 stopniach Celsjusza) benzyny silnikowej zawierającej 2% bioetanolu oraz 5% ETBE. Zawartość biokomponentów wynika z badań laboratoryjnych. Łączna zawartość biokomponentu będzie więc wynosić 2% + 0,47 * 5% = 2% + 2,35% = 4,35% . Całkowita ilość litrów biokomponentów w 15 stopniach Celsjusza będzie więc wynosić 435l, natomiast w każde 1.000l wyprowadzanego paliwa będzie zawierało 435l/10 = 43,50l. Obniżenie stawki podatku dla każdego 1.000l wyprowadzanej benzyny będzie wynosić 43,50 * 1,565 zł = 68,077 zł. Stawka podatku akcyzowego (...)

2011
1
lip

Istota:

Wykorzystanie olejów fuzlowych, otrzymywanych w procesie produkcji bioetanolu, jako paliwa do suszenia wywaru (produktu dodatkowego w przedmiotowym procesie produkcyjnym), służącego jako pasza dla zwierząt, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Fragment:

(...) tego finalnego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego), to względem nich nie zostaje zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy i nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z tym zużyciem. Zatem w sytuacji opisanej we wniosku, wykorzystanie przedmiotowych olejów fuzlowych do celów opałowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z § 5 ust. ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień (powstałe w procesie produkcyjnym bioetanolu produkty dodatkowe w postaci olejów fuzlowych będą wykorzystywane jako paliwo grzewcze nie w procesie służącym produkcji tego wyrobu /bioeatnolu/, a do suszenia wywaru, używanego jako pasza dla zwierząt). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ww. przepisy art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy – z chwilą ich zużycia do tych celów powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i (...)

2011
1
lip

Istota:

Wykorzystanie skondensowanych przedgonów, otrzymywanych w procesie produkcji bioetanolu, jako paliwa do suszenia wywaru (produktu dodatkowego w przedmiotowym procesie produkcyjnym), służącego jako pasza dla zwierząt, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Fragment:

(...) tego finalnego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego), to względem nich nie zostaje zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy i nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z tym zużyciem. Zatem w sytuacji opisanej we wniosku, wykorzystanie przedmiotowych skondensowanych przedgonów do celów opałowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z § 5 ust. ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień (powstałe w procesie produkcyjnym bioetanolu produkty dodatkowe w postaci skondensowanych przedgonów będą wykorzystywane jako paliwo grzewcze nie w procesie służącym produkcji tego wyrobu /bioeatnolu/, a do suszenia wywaru, używanego jako pasza dla zwierząt). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ww. przepisy art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy – z chwilą ich zużycia do tych celów powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez (...)

2011
1
cze

Istota:

Wysokość opodatkowania i wielkość zwolnień paliwa silnikowego – nieetylizowanej benzyny silnikowej z domieszką bioetanolu oraz eteru etylo-tert-butylowego

Fragment:

(...) interpretacji przepisów prawa podatkowego /Dz. U. Nr 112, poz. 770/). Zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie może rozstrzygnąć, czy przedmiotowa benzyna będzie paliwem ciekłym spełniającym, czy nie spełniającym wymagania jakościowe, wynikające z odrębnych przepisów. Uwzględniając powyższe, w przypadku gdy przedmiotowe paliwo będzie spełniać przedmiotowe wymagania, należna kwota podatku akcyzowego od 1.000 l nieetylizowanej benzyny z dodatkiem np. 13,1% ETBE i 0,4% bioetanolu wynosi /zgodnie z poz. 1 pkt 1 lit. a załącznika nr 1 (tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) i § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego/ wynosi: 1.565,00 zł – = 1.466,65 zł. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę (...)