Bieżąca eksploatacja samochodu | Interpretacje podatkowe

Bieżąca eksploatacja samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bieżąca eksploatacja samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy osoba niepełnosprawna – inwalida I grupy, dowożona przez wnuka jego samochodem kilka na zabiegi rehabilitacyjne, ma prawo we własnym rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć wydatki poniesione w związku z wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne?
Fragment:
(...) Wnioskodawca – osoba niepełnosprawna, inwalida I grupy – w związku z chorobą dojeżdża kilka razy w miesiącu na zabiegi rehabilitacyjne. Wnioskodawca nie posiada własnego samochodu, na zabiegi podwozi go wnuk swoim samochodem. Wnioskodawca uważa, że ma prawo odliczyć we własnym rocznym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione w związku z wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne. Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego stwierdza się, co następuje: Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w (...)
2011
1
kwi

Istota:
W sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacja samochodów osobowych nie będących własnością podatnika. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik w grudniu 2003 r. zawarł dwie umowy kupna sprzedaży.
Przedmiotem umów są samochody osobowe, które podatnik zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej.
Płatność za ww. samochody osobowe następować będzie w równych ratach miesięcznych. Treść obu umów kupna sprzedaży zawiera klauzulę, że samochód stanie się własnością podatnika z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Ponadto podatnik posiada pisemną zgodę właściciela na nieodpłatne użytkowanie wyżej wymienionych samochodów osobowych do celów zarobkowych.
Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo traktować przedmiotowe samochody jako środki trwałe firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać wszystkie wydatki związane z użytkowaniem ww. samochodów w koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, między innymi środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Definicja środków trwałych wynikająca z przepisów zawartych w art. 22 a ust. 1 ww. ustawy wymienia - prawo własności lub współwłasności - jako jeden z warunków, którego spełnienie jest niezbędne do zaliczenia składnika do środków trwałych. W tym przypadku, środki transportu nie (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.