Bieg przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bieg przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz podatku od towaru i usług wskutek ich przedawnienia są przychodami (pozostałymi przychodami operacyjnymi) bieżącego okresu likwidacji, stanowiąc dochód będący podstawą do naliczenia podatku od zysku na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Fragment:

(...) którym upłynął termin płatności podatku. Bieg przedawnienia przerywa się przez odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty oraz przez czynność egzekucyjną, o której zobowiązany został zawiadomiony.Powstałe po 01.01.1998 r. zobowiązania przedawniają się na mocy art. 70 § 1 w/cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony wskutek wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 70 Ordynacji podatkowej. Wymienione w zapytaniu zobowiązania uległy przedawnieniu, o czym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach powiadomił podatnika w piśmie z dn.24.09.2004 r. Zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem (...)