Bezskuteczność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezskuteczność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów procesowych poniesionych w związku z wytoczeniem przez Syndyka postępowania w sprawie uznania czynności prawnej za bezskuteczną.

Fragment:

(...) jednoznaczne z działaniemw charakterze dłużnika. Powództwo, które w trybie przepisów prawa upadłościowego (art. 127i n. ustawy z dnia 28.02.2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) wytoczył Syndyk miało bowiemna celu nie doprowadzenie do przymusowego wykonania zobowiązania przez dłużnika,który dobrowolnie nie chce świadczyć, lecz do uznania czynności prawnej zawartej przez upadłego z tym "dłużnikiem" za bezskuteczną. Nadmienić przy tym należy, że czynnością, której bezskuteczność została w tym trybie orzeczona, była w przedmiotowej sprawie umowa kupna-sprzedaży, a więc umowa wzajemna, t. j. taka, z której obie strony są jednocześnie wierzycielemi dłużnikiem (art. 487 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. Nr 16, poz. 93ze zm.)). Zatem uznanie czynności kupna-sprzedaży za bezskuteczną spowodowało z jednej strony zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku spełnienia jego świadczenia, niemniej jednak z drugiej strony godziło w (...)