Bezpośrednie stosowanie Konstytucji | Interpretacje podatkowe

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić podstawę roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie w postępowaniu podatkowym decyzji niezgodnej z prawem, następnie uchylonej wskutek odwołania podatnika.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodowej spółki z o.o. o zapłatę tytułem odszkodowania kwoty 15.531,81 zł z ustawowymi odsetkami, opierając się na bezspornych okolicznościach. Wynika z nich, że Urząd Skarbowy w kwietniu 1998 r. ustalił wysokość zobowiązania podatkowego za lata 1994-1996. Na tej podstawie wszczęto postępowanie egzekucyjne. Decyzje ustalające w wyniku odwołań powódki zostały uchylone w trybie nadzoru instancyjnego. Powódka twierdziła, że wskutek tych decyzji Urzędu Skarbowego zmuszona była ponieść dodatkowe wydatki w celu wydobycia swoich wierzytelności od innych dłużników. Za usługi te zapłaciła kwotę określoną w pozwie i domagała się jej zwrotu od Skarbu Państwa reprezentowanego przez organ, który wydał uchylone decyzje. Jako podstawę prawną roszczenia wskazywała art. 260 ordynacji podatkowej. Sądy obydwu instancji oddaliły - odpowiednio - powództwo i apelację, uznając że art. 260 (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.