Bezpośrednie stosowanie Konstytucji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić podstawę roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie w postępowaniu podatkowym decyzji niezgodnej z prawem, następnie uchylonej wskutek odwołania podatnika.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodowej spółki z o.o. o zapłatę tytułem odszkodowania kwoty 15.531,81 zł z ustawowymi odsetkami, opierając się na bezspornych okolicznościach. Wynika z nich, że Urząd Skarbowy w kwietniu 1998 r. ustalił wysokość zobowiązania podatkowego za lata 1994-1996. Na tej podstawie wszczęto postępowanie egzekucyjne. Decyzje ustalające w wyniku odwołań powódki zostały uchylone w trybie nadzoru instancyjnego. Powódka twierdziła, że wskutek tych decyzji Urzędu Skarbowego zmuszona była ponieść dodatkowe wydatki w celu wydobycia swoich wierzytelności od innych dłużników. Za usługi te zapłaciła kwotę określoną w pozwie i domagała się jej zwrotu od Skarbu Państwa reprezentowanego przez organ, który wydał uchylone decyzje. Jako podstawę prawną roszczenia wskazywała art. 260 ordynacji podatkowej. Sądy obydwu instancji oddaliły - odpowiednio - powództwo i apelację, uznając że art. 260 (...)