Bezpiecznik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezpiecznik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Stawka VAT na sprzedaż bezpieczników w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 kwietnia 2004r.

Fragment:

(...) do tej ustawy pominięto w/w towary, a zatem Strona winna stosować stawkę VAT obowiązującą wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2002r. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje, że w poz. 68 załącznika nr 5 do ustawy o VAT został wprawdzie przez ustawodawcę wymieniony między innymi towar o kodzie (ex) PKWiU 31.20.21-50.30, ale stawką preferencyjną w wysokości 7% jest opodatkowana tylko sprzedaż podstaw i wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia. Jednocześnie organ odwoławczy informuje, iż według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2002r. towary określone kodem SWW 1115-281,-282 były wymienione w załączniku nr 5 poz. 38 i opodatkowane stawką VAT 7%. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych towarów w okresie od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. była objęta stawką VAT w wysokości 7%.Odnośnie zaś wysokości stawki VAT na sprzedaż w/w towarów w okresie od 1 stycznia 2004r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. sprzedawała bezpieczniki wielkiej mocy (wkładki bezpiecznikowe), mieszczące się w grupowaniu PKWiU 31.20.21-30.90 i PKWiU 31.20.21-70.90.
Wątpliwości Spółki dotyczą określenia stawki podatku VAT jaka powinna być stosowana w przypadku sprzedaży ww. bezpieczników w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r.
W opinii Spółki sprzedaż ww. bezpieczników w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) dla niektórych towarów i usług. Dokonując obniżenia stawki podatku dla towarów wymienionych w załączniku wskazane zostało, które towary ściśle wymienione objęte są stawką podatku w wysokości 7%. W pozostałym zakresie, skoro towary nie zostały wymienione jako objęte stawką preferencyjną, konieczne jest przy dokonywaniu ich sprzedaży opodatkowanie podatkiem od towarów i usług stawką 22%. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna opodatkować sprzedaż ww. bezpieczników, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 31.20.21-30.90 i PKWiU 31.20.21-70.90, w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r., stawką podatku VAT w wysokości 22%. (...)