Bezpieczeństwo publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezpieczeństwo publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prosi o potwierdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, gdzie w rubryce "stawka podatku" zapisuje ZW, opierając się na PKD 80.42.B – Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane jako PKWiU ex 80 (dotyczy tylko usług z danego grupowania). Zatem, jeżeli świadczone przez Podatnika usługi mieszczą się – jak twierdzi w piśmie Podatnik - w klasyfikacji PKWiU 80.42.B “Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane” to będą one korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zaznaczyć należy, iż w przypadku wątpliwości zastosowania danego grupowania klasyfikacyjnego należy wystąpić o indywidualną opinię wskazując na zakres wykonywanych usług do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Ponadto Naczelnik (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy z tytułu wykonania usług polegających na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej, dla celów podatku VAT będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), z uwagi na fakt iż środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki, z dnia 27.05.2004 r., uzupełnione pismami z dnia 08.06.2004 r. i z dnia 25.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Spółka zawarła z firmą umowę na wykonanie zadania - wykonanie robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku rpm w Stargardzie Szczecińskim. Spółka ma wykonać konserwację elementów składowych estakady kolejowej. Prace te mają polegać na piaskowaniu i malowaniu stalowych elementów. Zgodnie z opinią udzieloną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 14.07.2004 r., na pisemne zapytanie Spółki z dnia 08.06.2004 r., usługa polegająca na wykonaniu robót (...)