Bezpieczeństwo publiczne | Interpretacje podatkowe

Bezpieczeństwo publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezpieczeństwo publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prosi o potwierdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, gdzie w rubryce "stawka podatku" zapisuje ZW, opierając się na PKD 80.42.B – Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane jako PKWiU ex 80 (dotyczy tylko usług z danego grupowania). Zatem, jeżeli świadczone przez Podatnika usługi mieszczą się – jak twierdzi w piśmie Podatnik - w klasyfikacji PKWiU 80.42.B “Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane” to będą one korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zaznaczyć należy, iż w przypadku wątpliwości zastosowania danego grupowania klasyfikacyjnego należy wystąpić o indywidualną opinię wskazując na zakres wykonywanych usług do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Ponadto Naczelnik (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy z tytułu wykonania usług polegających na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej, dla celów podatku VAT będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), z uwagi na fakt iż środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki, z dnia 27.05.2004 r., uzupełnione pismami z dnia 08.06.2004 r. i z dnia 25.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Spółka zawarła z firmą umowę na wykonanie zadania - wykonanie robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku rpm w Stargardzie Szczecińskim. Spółka ma wykonać konserwację elementów składowych estakady kolejowej. Prace te mają polegać na piaskowaniu i malowaniu stalowych elementów. Zgodnie z opinią udzieloną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 14.07.2004 r., na pisemne zapytanie Spółki z dnia 08.06.2004 r., usługa polegająca na wykonaniu robót (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.