PP. 406/5/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji ?.

PP. 406/5/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. benzyna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. samochód ciężarowy
  4. świadectwo homologacji
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 169 § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowiepostanawia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 09.02.2005 r. Pani zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a dotyczącym możliwości pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT, dokumentujących zakup paliwa do samochodu marki Mercedes Benz 308D bez świadectwa homologacji.
Złożony wniosek nie przedstawS wyczerpująco stanu faktycznego, co wynika z przepisów art. 14a § 2 cytowanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa. W związku z tym zgodnie z art. 169 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie pismem z dnia 01.03.2005 r. Nr PP.406/3/2005 zwrócił się do Podatnika o uzupełnienie wniosku z terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, z pouczeniem, że niewypełnienie warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Pismo wzywające do uzupełnienia wniosku zostało Podatnikowi doręczone za pośrednictwem poczty w dniu 10.03.2005r. W wymaganym terminie wniosek nie został uzupełniony.
Wobec tych okoliczności stosownie do art. 169 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek z dnia 09.02.2005 r. pozostawiono bez rozpatrzenia. W takim przypadku skutek wynikający z treści art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa nie ma zastosowania.

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało w upoważnienia naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.
Na postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.