Barka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to barka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
wrz

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla remontu stalowego pontonu dystansowego i barek segmentowych.

Fragment:

Zgodnie z „ art. 83 ustawy o VAT ust. l pkt ld) wymienia się wyłączenie barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0) jako VAT 0%. ” Barki bez napędu jako PKWiU 2008 - 30.11.2*, 30.12.1*. Co do pontonów - jako pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów, PKWiU 2008 - 30.11.2*, 30.12.1*. Spółka nadmienia, że jej usługi prowadzone są zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, który dotyczy usługi polegającej na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych - w przypadku gdy usługa dotyczy przeładunku sekcji statkowych dla remontowanych lub przebudowywanych jednostek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jaka będzie stawka VAT po dniu 1 stycznia 2017 r. dla remontu, dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego? Jaka będzie stawka VAT po dniu 1 stycznia 2017 r. dla remontu klasowego barek segmentowych? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i jego uzupełnieniu, „ tabor śródlądowy ” nie jest objęty stawką 0% VAT. Na pewno zastosowałby stawkę podstawową z racji braku pewności co do pontonu i barki. Wg wyjaśnienia ministerstwa http://www.finanse.mf.gov.pl w zakresie opodatkowania stawką VAT w wysokości 0% dostawy towarów i świadczenia usług dotyczących niektórych jednostek pływających z dniem 1 stycznia 2017 r. ulega modyfikacji zakres czynności objętych opodatkowaniem podatkiem od towarowi usług według stawki w wysokości 0% (dalej jako „ stawka VAT 0% ”) w obszarze związanym z przemysłem okrętowym.