Bankowóz | Interpretacje podatkowe

Bankowóz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bankowóz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących raty leasingu samochodów, które utraciły ważność certyfikatów i nie są już kwalifikowane jako „bankowozy typu C”.
Fragment:
(...) bankowozy, równocześnie dojdzie do zakończeniem kwalifikowania przez prawodawcę pojazdów (bankowozów) Spółki jako „ bankowozy typu C ” ze względu na fakt niespełnienia przez bankowozy Wnioskodawcy nowych warunków dotyczących klasy szyb zgodnie z rozporządzeniem nowelizującym. Bankowozy nie są / nie będą (nie były) także kwalifikowane jako bankowozy typu A czy też B lub też inne samochody dające prawo do pełnego (100%) odliczenia VAT (nie są to w szczególności inne pojazdy specjalne, „ ciężarowe ” itp.). Jednocześnie Spółka nie złożyła po wejściu w życie ustawy nowelizującej informacji o wykorzystywaniu bankowozów wyłącznie do działalności gospodarczej – VAT-26. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z utratą ważności certyfikatów i zakończeniem kwalifikowania przez prawodawcę pojazdów (bankowozów) jako bankowozy typu C, Spółka utraci również prawo do odliczania pełnego (100%) VAT na podstawie faktur za raty leasingu tych samochodów, pomimo uprzedniego skorzystania z tego prawa w ramach praw nabytych. Mając na uwadze opis zawarty we wniosku oraz powołane uregulowania należy stwierdzić, że – wbrew opinii Wnioskodawcy – w związku z leasingiem samochodów, co do których utraciły ważność certyfikaty i nie są one klasyfikowane jako bankowozy typu C, Wnioskodawca utracił prawo do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanej na fakturze.
2015
4
lip

Istota:
Prawo do odliczenia z tytułu nabycia, leasingu lub najmu bankowozu typu C oraz paliwa do tego pojazdu.
Fragment:
Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia – bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.Urz.
2014
23
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących raty leasingowe za ten bankowóz, a co za tym idzie do odliczania VAT od zakupów paliwa do bankowozu?
Fragment:
Nr 166, poz. 1128) zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1262) – dalej rozporządzenie – bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): 1.Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.
2014
20
mar

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego o przeznaczeniu „bankowóz” lecz jedynie 60% tej kwoty, nie więcej jednak niż 6.000 zł., jak również nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu ww. pojazdu.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 15 rozporządzenia bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): 1. Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: 1. pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej I klasy według normy PN-EN 1134-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania: 2. immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.
2014
29
sty

Istota:
W związku z nabyciem pojazdu specjalnego – bankowozu, Wnioskodawczyni wykorzystująca ten pojazd w działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem Kancelarii, nie może odliczyć podatku VAT w pełnej wysokości wykazanego na fakturach dokumentujących raty leasingowe. Ponadto nie jest możliwe odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa na potrzeby eksploatacji przedmiotowego bankowozu.
Fragment:
W świetle § 1 pkt 15 rozporządzenia, bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi Kancelarię Notarialną. Strona jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane. Do obowiązków Wnioskodawczyni wynikających z ustawy należy pobieranie podatku PCC, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Ona obowiązek uzależnić sporządzenia aktu notarialnego od uprzedniego pobrania należnych opłat, a co za tym idzie w przeważającej większości przypadków podatki i opłaty płacone są przez klientów kancelarii gotówką. Niektóre z czynności z uwagi na np. chorobę czy osadzenie w zakładzie karnym zainteresowanego sporządza w miejscu pobytu. Dlatego też Strona często dokonuje czynności pozą kancelarią u osób chorych, mających trudności z poruszaniem się w ich miejscach pobytu, w tym m.in. w domach opieki czy w szpitalach.
2013
14
lis

Istota:
Aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony z tytułu leasingu samochodu o specjalnym przeznaczeniu (np. bankowozu) z faktur dokumentujących raty leasingowe i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której jego wykorzystanie jest konieczne.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 15 rozporządzenia bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej I klasy według normy PN-EN 1134-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania: immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.
2013
23
paź

Istota:
Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu bankowozu oraz paliwa do tego samochodu.
Fragment:
Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach, m.in. montażu szaf wnękowych, mebli. Usługi te wykonuje w różnych miejscowościach odległych od miejsca zamieszkania nawet do 200 km. Wnioskodawczyni posiada punkty ekspozycyjne w innych miastach , tj...... W dniu 28.04.2012 roku Wnioskodawczyni nabyła w salonie samochód specjalny bankowóz typu C Ford. Zakupu samochodu Wnioskodawczyni dokonała w związku z przewożeniem znacznej gotówki od klientów, którzy nie zawsze dokonują zapłat przelewem bankowym za wykonane usługi. Ponadto w związku zatrudnianiem pracowników w oddziałach w innych miejscowościach Wnioskodawczyni musi dowozić im pensje. W związku z zakupem bankowozu Wnioskodawczyni dokonała również zmiany we wpisie działalności firmy poprzez dodanie kod PKD 80.10.Z, który dotyczy działalności związanej z transportem pieniędzy i zamierzam świadczyć usługi przewozu gotówki.
2013
25
wrz

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu zakupu pojazdu specjalnego – bankowozu typu C
Fragment:
W świetle § 1 pkt 15 rozporządzenia, bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust.1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy "D" w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1.a. szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.
2013
22
wrz

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu
Fragment:
Jak wynika z § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 – wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 – wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 – wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem specjalnym (tj. od zakupu paliwa) jest możliwe, o ile pojazd jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, ale tylko w przypadku, gdy jego przeznaczenie jest wymienione w załączniku do ustawy nowelizującej. Wskazać należy, iż samochód specjalny – bankowóz, w związku z załącznikiem do ustawy nowelizującej jest uznawany za pojazd specjalny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. Jak wyjaśnił Wnioskodawca, samochód będący przedmiotem wniosku, będzie pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, o przeznaczeniu wymienionym w poz. 2 załącznika do ustawy nowelizującej (tj. bankowóz), spełniającym kryteria określone odpowiednimi przepisami. Ponadto ww. samochód specjalny będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2013
17
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bankowozu typu C oraz paliwa do jego napędu.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Pan we wniosku – nabyty bankowóz typu C będzie wykorzystywał wyłącznie w celu wykonywania czynności windykacyjnych związanych z przewożeniem wartości pieniężnych w rozumieniu § 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r., miał Pan prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury jego zakupu, o ile od dnia nabycia nie wykorzystywał go do innych celów. W konsekwencji do dnia 30 listopada 2012 r. miał Pan prawo odliczać podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa do jego napędu, z uwagi na fakt, iż spełniał warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż wobec obowiązujących od 1 grudnia 2012 r. zmian w zakresie wymagań technicznych dla bankowozu typu C wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem MSWiA z dnia 12 listopada 2012 r., których – jak wynika z wniosku - nie dokonał Pan w nabytym bankowozie, odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do jego napędu, od ww. daty nie przysługuje. Jednocześnie należy wskazać, iż analiza treści załączników do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2013
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bankowóz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.