Bank hipoteczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bank hipoteczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Na jakich zasadach należy opodatkować wynagrodzenie, które otrzymuje powiernik powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego przy banku hipotecznym?

Fragment:

(...) (...)” W świetle powyższego, przychody powiernika z tytułu wykonywania zadań określonych dla niego w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)-zwanej dalej updf. W związku z tym na Banku Hipotecznym dokonującym wypłaty przedmiotowych kwot spoczywa obowiązek płatnika, określony w art. 31 updf. Bank Hipoteczny jest obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ustala się zgodnie z postanowieniami art. 32 powołanej updf. (...)