Banderole legalizacyjne | Interpretacje podatkowe

Banderole legalizacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banderole legalizacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ile ewidencji banderol winna być zarejestrowane przez Spółkę?
Fragment:
(...) dniu 18 maja 2006 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Spółki prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez sieci supermarketów zlokalizowanych w całej Polsce. We wszystkich sklepach spółka sprzedaje m. in. alkohol i wyroby tytoniowe. Zdarza się, że banderole naklejone na opakowania ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu. Spółka uzupełnia je kupując banderole legalizacyjne. Banderole następnie wysyłane są do sklepów gdzie następuje ich naklejenie. Razem z banderolami przewożona jest ewidencja banderol. Spółka posiada jedną ewidencję zarejestrowaną w Krakowie dla wszystkich punktów handlowych w Polsce. Podatnik w ww. wniosku zadał pytanie: ile ewidencji banderol winna być zarejestrowane przez Spółkę? Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż stosownie do art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółka prawidłowo interpretuje art. 19 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym dokonując odliczeń wartości banderol następnego dnia po ich nałożeniu na wyrób gotowy od wpłat dziennych przypadających do zapłaty w tym dniu?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.):- uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 03.12.2005r. (wpływ do kancelarii tut. Urzędu Celnego w dniu 20.12.2005r.) U Z A S A D N I E N I E Spółka jako producent wyrobów alkoholowych nakłada na swoje wyroby banderole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Dokonując ich zakupu angażuje własne środki pieniężne. Odzyskuje je dopiero następnego dnia po nałożeniu banderoli na gotowy wyrób, poprzez pomniejszenie wpłaty dziennej akcyzy przypadającej do zapłaty w tym dniu. Zgodnie z opisanym w Państwa wniosku stanem faktycznym Spółka jako producent wyrobów alkoholowych nakłada na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.