Badanie mięsa | Interpretacje podatkowe

Badanie mięsa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie mięsa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wspólnicy spółki, którą tworzą: lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić podatek zryczałtowany w wysokości 8,5 % ?
Spółka wykonuje usługi w zakresie: profilaktyka i leczenie zwierząt, nadzory weterynaryjne, badanie mięsa oraz świadczy usługi na rzecz osób i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 5 marca 2004 r. udzielonej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przedmiotowego pisma wynika, iż prowadzą Państwo działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej świadcząc usługi weterynaryjne w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt, nadzorów weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Powyższe usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. W świetle powyższego zapytują Państwo, czy jako wspólnicy spółki, którą tworzą lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić (...)
2011
1
lut

Istota:
Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę badania mięsa?
Fragment:
(...) dotyczy: zapytania z dnia 26.08.2003 r. złożonego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług badania mięsa. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia : Zgodnie z przepisem § 67 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), usługi związane z wykonywaniem przez lekarzy weterynarii badań mięsa i zwierząt rzeźnych, z dniem 26 marca 2002 r. zostały zwolnione z podatku od towarów i usług. Usługi wykonywania badań mięsa i zwierząt objęte są zakresem podkategorii PKWiU 74.30.11 ,,Usługi w zakresie badań i analiz składu czystości substancji”. Zwolnieniu podlegają usługi badania mięsa i zwierząt rzeźnych (...)
2011
1
lut

Istota:
Opodatkowanie usług badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadczonych usług przez lekarzy weterynarii na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2004r. (otrzymano dnia 25.05.2004r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie opodatkowania VAT usług świadczonych przez lekarzy weterynarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie wyjaśnia, iż zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje co następuje. Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wys. 7%, na podstawie § 5 ust. 1 i poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970). Jednak w niektórych przypadkach świadczenie wyżej wymienionych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.