Badanie mięsa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie mięsa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wspólnicy spółki, którą tworzą: lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić podatek zryczałtowany w wysokości 8,5 % ?
Spółka wykonuje usługi w zakresie: profilaktyka i leczenie zwierząt, nadzory weterynaryjne, badanie mięsa oraz świadczy usługi na rzecz osób i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 5 marca 2004 r. udzielonej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przedmiotowego pisma wynika, iż prowadzą Państwo działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej świadcząc usługi weterynaryjne w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt, nadzorów weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Powyższe usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. W świetle powyższego zapytują Państwo, czy jako wspólnicy spółki, którą tworzą lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić (...)

2011
1
lut

Istota:

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę badania mięsa?

Fragment:

(...) dotyczy: zapytania z dnia 26.08.2003 r. złożonego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług badania mięsa. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia : Zgodnie z przepisem § 67 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), usługi związane z wykonywaniem przez lekarzy weterynarii badań mięsa i zwierząt rzeźnych, z dniem 26 marca 2002 r. zostały zwolnione z podatku od towarów i usług. Usługi wykonywania badań mięsa i zwierząt objęte są zakresem podkategorii PKWiU 74.30.11 ,,Usługi w zakresie badań i analiz składu czystości substancji”. Zwolnieniu podlegają usługi badania mięsa i zwierząt rzeźnych (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie usług badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadczonych usług przez lekarzy weterynarii na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2004r. (otrzymano dnia 25.05.2004r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie opodatkowania VAT usług świadczonych przez lekarzy weterynarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie wyjaśnia, iż zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje co następuje. Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wys. 7%, na podstawie § 5 ust. 1 i poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970). Jednak w niektórych przypadkach świadczenie wyżej wymienionych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie (...)