Awizo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to awizo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawiera informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawieniu pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy okoliczności związanych z doręczeniem nie da się wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości, wszelki wątpliwości winny być tłumaczone na korzyść strony.

Fragment:

(...) który Skarżąca przyjęła za datę dokonania tej czynności procesowej. To spostrzeżenie Sądu l instancji skłoniło nota bene do postawienia skarżonemu wyrokowi kolejnego, w ramach omawianej tu podstawy kasacyjnej, zarzutu naruszenia przepisów „art. 145 pkt 1 lit. c popsa” w zw. z art. 150 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Zarzut ten, w świetle ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych, uznać wszakże należy za całkowicie chybiony. Mianowicie stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawierała informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawienia pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 § 2 Ordynacji podatkowej. Tymczasem zastosowany w sprawie zastępczy tryb doręczenia decyzji wymaga zgodnie z treścią wskazanej wyżej regulacji, ażeby zawiadomienie, o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1, umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego (...)