Awaria | Interpretacje podatkowe

Awaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to awaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Awaria kasy rejestrującej podczas świadczenia usługi przewozu osób taksówką.
Fragment:
(...) użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej (§ 5 ust. 1 pkt 13). W książce serwisowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do powołanego rozporządzenia, określającym warunki wykonania serwisu technicznego kas rejestrujących, muszą być między innymi odnotowane wszystkie dane dotyczące kasy, informacje o dokonanych przeglądach technicznych kasy, jej stanie technicznym oraz przeprowadzonych czynnościach serwisowych, zaistniałych awariach. Informacje o treści wpisów dokonywanych przez serwis określa wzór książki kasy rejestrującej stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego przedstawiono sytuację, w której świadczenie usługi rozpoczęto przy użyciu sprawnej kasy rejestrującej (taksometru), natomiast w trakcie świadczenia usługi urządzenie to uległo awarii. Sposób postępowania w przypadku awarii kasy rejestrującej nie został przez (...)
2011
1
cze

Istota:
Awaria kasy rejestrującej - ustalenie zobowiązania podatkowego.
Fragment:
(...) przepisami, za prawidłowe można uznać przedstawiony przez Pana sposób postępowania, polegający na ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie wykonanych raportów dobowych, kopii paragonów fiskalnych dokumentujących wykonane świadczenia w dniu następującym po dniu, w którym wykonano ostatni raport dobowy do momentu wystąpienia awarii urządzenia rejestrującego oraz oświadczenia dotyczącego wartości ostatniej usługi transportowej, podczas której nastąpiła awaria, o ile obrót ten odpowiada faktycznej wartości wykonanych usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy postępowania w razie awarii kasy fiskalnej.
Fragment:
(...) Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że w związku z awarią prądu w dniu 9 i 10 sierpnia 2005r., w kasie fiskalnej o numerze unikatowym .........., nr ewidencyjny ........... został uszkodzony akumulator oraz zegar, co spowodowało przekłamanie godziny oraz daty. Kasa wydrukowała raport fiskalny z nieprawidłową datą. Według oświadczenia serwisanta możliwe jest ustawienie tylko daty powyżej wynikającej z ostatniego raportu fiskalnego, bądź wymiana modułu fiskalnego. Zgodnie ze stanowiskiem Strony, kasa powinna być dalej użytkowana po uprzednim ustawieniu dnia oraz miesiąca, przy czym rok nie będzie prawidłowy. W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 4.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 948), kasy rejestrujące muszą spełniać m.in. następujące warunki niezbędne do ich (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Awaria
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.