Australia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Australia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
gru

Istota:

Obowiązek podatkowy i opodatkowanie emerytury z Australii.

Fragment:

Przez 32 lata pracował w Australii i po osiągnięciu wieku emerytalnego w Australii otrzymał pracowniczą emeryturę. Według przepisów australijskich Jego emerytura - osoby powyżej 65 roku życia - podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w Australii. Emerytura jest wypłacana w systemie miesięcznym na konto bankowe Wnioskodawcy w Banku w Polsce. Bank nie pobiera z tej emerytury podatku. Do 2011 r. Wnioskodawca mieszkał nieprzerwanie w Australii - przyjeżdżał do Polski okazjonalnie. Od 2011 r. część roku przebywa w Polsce, część w Australii. W Australii ma dom a w Polsce mieszkanie - z polskiego systemu ZUS otrzymuje polską emeryturę - od której ZUS pobiera podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Za każdy rok kalendarzowy ZUS składa PIT-40 - w związku z czym Wnioskodawca nie składał zeznań podatkowych. W 2013 r. Wnioskodawca przebywał ponad 183 dni w Polsce. W 2013 r. miejsce zamieszkania posiadał zarówno w Polsce jak i w Australii. Miejsce stałego zamieszkania znajdowało się w Australii. W Australii posiada dom, w którym mieszka z żoną. W Australii mieszkają Jego dwaj synowie z rodzinami - w Australii ma całą rodzinę. W Polsce posiada mieszkanie, w którym mieszka razem z żoną w czasie przyjazdów do Polski.

2015
30
paź

Istota:

- Czy składki superannuation są przychodem podatkowym w Polsce w 2014 r., czy w 2015 r.?- Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation podlega zaliczeniu na poczet podatku należnego w Polsce w rozliczeniu za 2014 r.?- Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation w celu zastosowania w Polsce metody zaliczenia podlega przeliczeniu na walutę polską wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania czeku?

Fragment:

Przepisy nie pozwalają na wcześniejszy dostęp do zgromadzonych środków z wyjątkiem bardzo ograniczonych przypadków, do których należy m.in. sytuacja, gdy pracownik był zatrudniony w Australii na podstawie wizy pracowniczej i opuścił Australię a przedmiotowa wiza wygasła. W przypadku osób pracujących w Australii (tak jak Wnioskodawczyni) na podstawie wizy z pozwoleniem na pracę, po opuszczeniu Australii i wygaśnięciu ważności wizy istnieje możliwość otrzymania zwrotu wpłaconych przez pracodawcę składek. Pracownik może ubiegać się o zwrot zgromadzonych podczas pracy w Australii środków w ramach superannuation, jeśli spełni łącznie następujące warunki: pracował w Australii na podstawie tymczasowej wizy pracowniczej, wiza ta wygasła, pracownik upuścił Australię. Roszczenie to określone jest jako „ departing Australia superannuation payment ” („ DASP ”). W celu otrzymania zwrotu środków w ramach DASP pracownik musi złożyć stosowną aplikację. Od wypłacanych (wypłacanych z funduszu do rąk pracownika) składek emerytalnych pobierany jest („ drugi ”) podatek, którego wysokość zależy od różnych czynników m.in. od faktu, czy składki były płacone ze środków wcześniej już opodatkowanych czy też nie. Składki są opodatkowane w momencie zwrotu stawką 38% lub 45%. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku kwota, która była faktycznie zgromadzona w funduszu (wpłaty pracodawcy + zyski - koszty - contribution tax).

2015
30
paź

Istota:

- Czy składki superannuation są przychodem podatkowym w Polsce w 2014 r., czy w 2015 r.?
- Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation podlega zaliczeniu na poczet podatku należnego w Polsce w rozliczeniu za 2014 r.?
- Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation w celu zastosowania w Polsce metody zaliczenia podlega przeliczeniu na walutę polską wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania czeku?

Fragment:

Przepisy nie pozwalają na wcześniejszy dostęp do zgromadzonych środków z wyjątkiem bardzo ograniczonych przypadków, do których należy m.in. sytuacja, gdy pracownik był zatrudniony w Australii na podstawie wizy pracowniczej i opuścił Australię a przedmiotowa wiza wygasła. W przypadku osób pracujących w Australii (tak jak Wnioskodawcy) na podstawie wizy z pozwoleniem na pracę, po opuszczeniu Australii i wygaśnięciu ważności wizy istnieje możliwość otrzymania zwrotu wpłaconych przez pracodawcę składek. Pracownik może ubiegać się o zwrot zgromadzonych podczas pracy w Australii środków w ramach superannuation, jeśli spełni łącznie następujące warunki: pracował w Australii na podstawie tymczasowej wizy pracowniczej, wiza ta wygasła, pracownik upuścił Australię. Roszczenie to określone jest jako „ departing Australia superannuation payment ” („ DASP ”). W celu otrzymania zwrotu środków w ramach DASP pracownik musi złożyć stosowną aplikację. Od wypłacanych (wypłacanych z funduszu do rąk pracownika) składek emerytalnych pobierany jest („ drugi ”) podatek, którego wysokość zależy od różnych czynników m.in. od faktu, czy składki były płacone ze środków wcześniej już opodatkowanych czy też nie. Składki są opodatkowane w momencie zwrotu stawką 38% lub 45%. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku kwota, która była faktycznie zgromadzona w funduszu (wpłaty pracodawcy + zyski - koszty - contribution tax).

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody z tytułu działalności publicystycznej podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 177), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu działalności publicystycznej. Uzasadnienie . Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik od przeszło 25 lat mieszka na stałe w Australii i opłaca w tym państwie wszystkie podatki, w tym także należności z tytułu działalności publicystycznej. Australijskie organy podatkowe uznają Podatnika za swojego rezydenta podatkowego. Od kilku miesięcy, nie opuszczając Australii, Podatnik pisze artykuły ekonomiczne dla X, której redakcja mieści się w Warszawie. Zdaniem Podatnika istnieje rozbieżność w brzmieniu art. 14 ust. 1 polsko – australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z brzmienia tego artykułu w wersji angielskiej wynika, że dochody Podatnika z tytułu działalności dziennikarskiej są opodatkowane wyłącznie w Australii, natomiast z wersji polskiej wynika, że dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.