Artykuły ogrodnicze | Interpretacje podatkowe

Artykuły ogrodnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to artykuły ogrodnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pismem z dnia 30 sierpnia 2005 r.podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie zakresu stosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych w powiązaniu z dochodami uzyskanymi z prowadzonej działalności rolniczej.
Jak wynika z treści pisma, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami ogrodniczymi nabytymi od producentów roślin i sprzedawców pozostałych artykułów ogrodniczych. Ponadto, jako rolnik zajmuje się Pan produkcją roślin ozdobnych i krzewów owocowych.
Zarówno działalność gospodarczą jak i produkcję rolniczą podatnik prowadzi na działce z produkcji rolnej. W złożonym w dniu 22 września 2005 r. uzupełnieniu do wniosku podatnik wyjaśnia, że część działki rolniczej wydzielił pod prowadzenie sprzedaży produktów pochodzących z zakupu i opłaca od tej części podatek od nieruchomości.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.