Artykuł prasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to artykuł prasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciążą obowiązki płatnika?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna (dalej: Autor) napisała teksty prasowe na ustne zlecenie wydawanego przez Spółkę miesięcznika X. Artykuły zostały opublikowane zgodnie z ustną umową, a autor wystawił fakturę VAT. Wydawnictwo wypłaciło autorowi kwotę brutto w wysokości wynikającej z faktury. Autor domaga się, by Spółka dokonała poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże Spółka stoi na stanowisku, iż nie ma takiego obowiązku. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.) stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty (...)