Areszt śledczy | Interpretacje podatkowe

Areszt śledczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to areszt śledczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń technicznych po byłej kotłowni.
Fragment:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie założonego działania, Aresztowi Śledczemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszłe zakupy usług budowlanych wraz z materiałami budowlanymi realizowane przez Areszt Śledczy będą w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną, tj. kosztami adaptacji pomieszczeń technicznych po byłej kotłowni w Oddziale Zewnętrznym, które jednostka na podstawie umowy dzierżawy oddaje w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu. Areszt Śledczy stoi na stanowisku, że w świetle powyższych przepisów jednostka jest czynnym podatnikiem VAT, który środki z dotacji planuje wykorzystać na zakupy związane z działalnością opodatkowaną. Tym samy przysługiwać jej będzie uprawnienie do odliczenia 100% podatku naliczonego od podatku należnego.  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
20
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Areszt Śledczy, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest podatnikiem VAT. Oprócz statutowej działalności – jednostka prowadzi działalność usługową w postaci dzierżawy pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów zewnętrznych. Kontrahenci zobowiązani zostają do zatrudniania osadzonych na zasadach i warunkach określonych umową o zatrudnieniu skazanych. Za dzierżawę, dzierżawcy zobowiązani są płacić czynsz w wysokości określonej w umowie, na podstawie wystawionych przez Areszt Śledczy faktur VAT. Czynsz opodatkowany jest stawką 23%. Jednym z obiektów, który jest wydzierżawiony jest budynek nr 5, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez zewnętrznego kontrahenta, polegającej na produkcji okien i drzwi z profili drewnianych. Kontrahent do prowadzenia swojej produkcji zatrudnia osadzonych Aresztu Śledczego Oddziału Zewnętrznego w D. Na dzień pisania wniosku jest to 30 osadzonych. W wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem (dzierżawcą) Areszt Śledczy zobowiązał się do rozbudowania w 2016 i 2017 roku budynku nr 5 o dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia działalności.
2016
31
mar

Istota:
Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na cele dla osadzonych
Fragment:
Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe. Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Wejherowa uznał, że areszty śledcze nie są budynkami mieszkalnymi. O ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.