Areszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to areszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Fragment:

(...) za krzywdy moralne i renty odszkodowawczej w wysokości utraconych zarobków i renty w wysokości emerytury w związku z utratą zdrowia na skutek tymczasowego aresztowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odszkodowanie za utracone wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu, gdyż dotyczy korzyści, które Wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie tymczasowe aresztowanie, tym samym jest to odszkodowanie, które zgodnie z zastrzeżeniem uczynionym w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ww. ustawy nie korzysta ze zwolnienia i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z powyższym – zgodnie z art. 9 ust. 1a ww. ustawy – podatnik powinien wykazać je jako „inne dochody” i opodatkować łącznie z innymi dochodami w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ww. ustawy, składanym za rok podatkowy, w którym je uzyska. Końcowo należy dodać, iż (...)