Architektura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to architektura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie nagród pieniężnych za udział w konkursach architektonicznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak (...) z dnia 19.04.2005 r. (data wpływu: 25.04.2005 r.), uzupełnionego pismem znak (...) z dnia 24.05.2005 r. (data wpływu: 25.05.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik pismem znak (...) z dnia 19.04.2005 r. (data wpływu: 25.04.2005 r.), uzupełnionym pismem znak (...) z dnia 24.05.2005 r. (data wpływu: 25.05.2005 r.), zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagród pieniężnych wypłacanych uczestnikom konkursu (...)