Aparat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aparat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Baterie do aparatów słuchowych jako części zamienne.

Fragment:

Wszystkie części są niezbędne, aby aparat słuchowy działał. Bateria aparatu słuchowego samodzielnie nie jest do niczego przydatna i stanowi niewątpliwie integralną część aparatu słuchowego. Baterie montowane w aparatach słuchowych przez producenta aparatów – stanowią część składową aparatów słuchowych, zaś takie same baterie sprzedawane przez Wnioskodawcę część zamienną (zapasową) do tychże aparatów. Części te są przeznaczone do stosowania wyłącznie z aparatami słuchowymi tego samego producenta i stanowią jego elementy składowe. W szczególności, nie można ich stosować w żadnym innym urządzeniu niż aparaty słuchowe, zaś ich brak powodowałby niekompletność wyrobów medycznych i uniemożliwiałby ich prawidłowe funkcjonowanie. Niejednokrotnie części zamienne są przeznaczone wyłącznie do określonego modelu/danej linii aparatów słuchowych i w takim charakterze są sprzedawane przez Wnioskodawcę. Bateria jako część aparatu słuchowego mieści się w specjalnym pojemniku i dostarcza energii niezbędnej do działania aparatu. Zazwyczaj pojemnik baterii aparatu pełni funkcję włącznika i wyłącznika. Bateria jest dostosowana rozmiarem do aparatu słuchowego (jej wielkość jest zależna od wielkości pojemnika).

2017
2
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych.

Fragment:

W szczególności, nie można ich stosować w żadnym innym urządzeniu niż aparaty słuchowe, zaś ich brak powodowałby niekompletność wyrobów medycznych i uniemożliwiałby ich prawidłowe funkcjonowanie. Niejednokrotnie części zamienne są przeznaczone wyłącznie do określonego modelu/danej linii aparatów słuchowych i w takim charakterze są sprzedawane przez Wnioskodawcę. Jedną z części aparatu słuchowego jest bateria. Mieści się ona w specjalnym pojemniku baterii i dostarcza energii niezbędnej do działania aparatu. Zazwyczaj pojemnik baterii aparatu pełni funkcję włącznika i wyłącznika. Kiedy pojemnik jest otwarty, aparat jest wyłączony i odwrotnie. Bateria jest dostosowana rozmiarem do aparatu słuchowego (jej wielkość jest zależna od wielkości pojemnika). Aparaty słuchowe dostarczane są odbiorcom z zamontowaną wewnątrz baterią. Zużycie baterii przez poszczególne aparaty jest bardzo zróżnicowane, jednak co pewien określony czas niezbędna jest jej wymiana. Z tego powodu Wnioskodawca sprzedaje baterie do aparatów słuchowych – w celu ich wymiany, gdy ulegną zużyciu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych. Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług leczniczych aparatem, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.14.18-00.00.

Fragment:

Złożył do dostawcy zamówienie na zakup aparatu medycznego, przy pomocy którego zamierza świadczyć usługi lecznicze naświetlania tym aparatem. Naświetlanie tym aparatem jest powszechnie wykorzystywane przez lekarzy i pielęgniarki. Dzięki nadzwyczajnym rezultatom naświetlania aparatem, daje to możliwość leczenia różnych dolegliwości medycznych, a mianowicie: leczenie ran pourazowych, oparzeń, ran po operacjach, wrzodów na nogach i odleżyn. Naświetlanie aparatem jest powszechnie stosowane przy leczeniu zwyrodnienia i zapalenia stawów, bólu dolnych partii pleców, barku, szyi i nadgarstka, w leczeniu zaburzeń dermatologicznych i w pediatrii. Leczenie światłem jest bezpieczne. Dotychczas nie odnotowano żadnych negatywnych skutków związanych z leczeniem światłem z aparatu. Nie występuje przedawkowanie naświetlaniem, a sposób obsługi aparatu jest prosty i nie wymaga od osoby obsługującej ten aparat dodatkowych kwalifikacji. Aparat spełnia wszystkie wymagania dyrektyw medycznych 93/42/EEC Wspólnoty Europejskiej oraz w Polsce został zakwalifikowany jako „ aparat medyczny ” i przy jego sprzedaży jest stosowany podatek VAT w wysokości 7%. Zainteresowany uważa, że przy świadczeniu usług naświetlania tym aparatem powinien obowiązywać również podatek VAT w wysokości 7%. Przed podjęciem świadczenia usług naświetlania z naliczaniem podatku VAT w wysokości 7%, dla zachowania ostrożności, Wnioskodawca chce uzyskać ostateczną ocenę prawidłowości swojej interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19 kwietnia 2007 roku (data wpływu: 25 kwietnia 2007 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n o w i ł uznać stanowisko Pani, w sprawie możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku na zakup aparatu słuchowego oraz baterii – za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25 kwietnia 2007 roku wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie : czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Stan faktyczny: podatniczka w marcu 2007 roku otrzymała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu utraty słuchu. W orzeczeniu określono konieczność stosowania aparatu słuchowego, który został przez podatniczkę zakupiony w celu ułatwienia czynności życiowych. Aby aparat spełniał swoją rolę i mógł funkcjonować prawidłowo, musi być zaopatrzony w baterie. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Strona uważa, że wydatki na zakup aparatu słuchowego oraz baterii to tego aparatu, na podstawie wystawionej faktury VAT, może odliczyć od dochodu (w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu) w ramach wydatków na rehabilitację. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy dofinansowanie do aparatów słuchowych przyznane z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.

Fragment:

W przedstawionym przez Państwa przypadku, przy sprzedaży aparatów słuchowych otrzymana refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia jest uzupełnieniem należnej zapłaty za sprzedany towar. Otrzymana dopłata do sprzedawanych aparatów słuchowych stanowi dla Państwa obrót, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na otrzymaną refundację koszt Państwa sprzedaży jest dotowany do wysokości otrzymanej refundacji. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży towaru, który podlega refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, opodatkowaniu w momencie jego sprzedaży podlega tylko kwota, którą uiszcza nabywca. Otrzymane refundacje z NFZ, z tytułu dostawy ww. towarów podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 19 ust. 21 cytowanej ustawy, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Podatek od towarów i usług proporcjonalnie przypada na część refundowaną i na część kwoty stanowiącej cenę towaru, otrzymaną od nabywcy aparatu słuchowego w chwili jego sprzedaży. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 01.10.2004 r.

2011
1
lut

Istota:

Czy w tej sytuacji wydatek poniesiony przez podatnika na zakup aparatu słuchowego może zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Aparat słuchowy w istocie ma osobisty charakter, a wydatek poniesiony na jego zakup wiązany jest w ogóle z funkcjonowaniem w życiu społecznym człowieka z upośledzeniem słuchu. Zakup tego rodzaju rzeczy stanowi spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb osoby z upośledzeniem słuchu, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą. Wydatki na zakup rzeczy, czy przedmiotów osobistych zaś nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co potwierdza orzecznictwo sądowo-administarcyjne. Na marginesie zauważa się, że argumenty podatnika wskazujące, że ubytek słuchu stanowi istotne ograniczenie jego możliwości zarobkowych, ale jednocześnie nie uniemożliwia mu funkcjonowania jako osoby prywatnej (czyli uszczerbek ten nie jest na tyle dotkliwym, by utrudniał wykonywanie czynności życiowych) – należy uznać za niewyczerpującą przesłanki jednoznacznego wykazania przez podatnika, iż wydatek na zakup aparatu słuchowego pozostaje w pośrednim lub bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodem osiąganym przez niego z działalności gospodarczej, W tym stanie faktycznym i prawnym wydatek na zakup aparatu słuchowego nie może zostać zaliczony przez podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów.