Aparat | Interpretacje podatkowe

Aparat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aparat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług leczniczych aparatem, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.14.18-00.00.
Fragment:
(...) iż Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT. Złożył do dostawcy zamówienie na zakup aparatu medycznego, przy pomocy którego zamierza świadczyć usługi lecznicze naświetlania tym aparatem. Aparat spełnia wszystkie wymagania dyrektyw medycznych 93/42/EEC Wspólnoty Europejskiej oraz w Polsce został zakwalifikowany jako „aparat medyczny” i przy jego sprzedaży jest stosowany podatek VAT w wysokości 7%. Zainteresowany zaklasyfikował czynność świadczenia usług leczniczych aparatem medycznym, zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją PKWiU z 1997 r. i zmodyfikowaną w 2004 r. do pozycji 85.14.18-00.00 – „Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Taka klasyfikacja skutkuje uznaniem wykonywanych czynności za zwolnione od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy. w pozycji 9 tegoż załącznika, jako zwolnione od podatku VAT, zdefiniowano zaliczone do (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Fragment:
(...) formie. Aparat słuchowy jest urządzeniem ułatwiającym niesłyszącemu wykonywanie czynności życiowych a baterie do aparatu słuchowego stanowią jego integralną część, bez której nie będzie spełniał swej podstawowej funkcji. Zakup i bieżąca wymiana baterii do aparatu jest niezbędna do utrzymania urządzenia w stanie używalności w celu ułatwienia niesłyszącemu wykonywania czynności życiowych. Biorąc pod uwagę powyższe, wydatek poniesiony na zakup baterii do aparatu słuchowego, jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne i stanowi podstawę do odliczenia od dochodu. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dofinansowanie do aparatów słuchowych przyznane z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
Fragment:
(...) sprzedaży towaru, który podlega refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, opodatkowaniu w momencie jego sprzedaży podlega tylko kwota, którą uiszcza nabywca. Otrzymane refundacje z NFZ, z tytułu dostawy ww. towarów podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 19 ust. 21 cytowanej ustawy, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Podatek od towarów i usług proporcjonalnie przypada na część refundowaną i na część kwoty stanowiącej cenę towaru, otrzymaną od nabywcy aparatu słuchowego w chwili jego sprzedaży. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 01.10.2004 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w tej sytuacji wydatek poniesiony przez podatnika na zakup aparatu słuchowego może zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) ale jednocześnie nie uniemożliwia mu funkcjonowania jako osoby prywatnej (czyli uszczerbek ten nie jest na tyle dotkliwym, by utrudniał wykonywanie czynności życiowych) – należy uznać za niewyczerpującą przesłanki jednoznacznego wykazania przez podatnika, iż wydatek na zakup aparatu słuchowego pozostaje w pośrednim lub bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodem osiąganym przez niego z działalności gospodarczej, W tym stanie faktycznym i prawnym wydatek na zakup aparatu słuchowego nie może zostać zaliczony przez podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów. (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aparat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.