Antykwariat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to antykwariat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można dokonać spisu z natury w sposób wskazany w § 28 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2003 roku w przypadku kiedy nie prowadzi się typowej księgarni czy antykwariatu, a książki i broszury stanowią część sprzedawanego towaru

Fragment:

(...) handlowych objętych spisem z natury podatnik jest obowiązany dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu - § 29 ust 1 cyt. rozporządzenia. W aspekcie powyższych uregulowań prawnych w świetle przedstawionego przez Panią stanu faktycznego stwierdzić należy, iż prowadzi Pani sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej niesklasyfikowaną, a więc nie prowadzi Pani księgarni ani antykwariatu, a tylko te przypadki zostały uprzywilejowane możliwością sporządzania spisu z natury poprzez obejmowanie jedną pozycją wydawnictw o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne. Zatem wyjątek ten nie ma zastosowania do prowadzonej przez Panią działalności handlowej, tym samym organ podatkowy uznaje przedstawione przez Panią stanowisko w sprawie za nieprawidłowe. Oceny stanowiska dokonano zgodnie ze stanem (...)