Antyki | Interpretacje podatkowe

Antyki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to antyki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo potraktować dostawę Autografu Mazurka zakupionego na aukcji w Londynie jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT ?"
Fragment:
(...) to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (PCN 9704 00 00 0), (CN 9704 0000),kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (PCN 9705 0000 0), (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7. Natomiast, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez Stronę tut. organ podatkowy stwierdza, iż przedmiotowej transakcji zakupu Autografu Mazurka nie można zaliczyć do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawę tę reguluje natomiast art. 10 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, w którym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży antyków.
Fragment:
(...) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Od kilkudziesięciu lat zajmuje się Pan zbieraniem różnego rodzaju rzeczy użytkowych wyprodukowanych w latach przedwojennych (również powojennych), takich jak lampy, zegary, książki, czasopisma, obrazy, meble, sztućce, naczynia, platery, zastawy stołowe, figurki, itp. Potocznie można nazwać je „starociami", chociaż w stosunku do niektórych z nich właściwsza jest nazwa „antyki". Przedmioty te kupował Pan na targach, bazarach, giełdach staroci oraz na podstawie ogłoszeń prasowych od osób fizycznych. Nie ma Pan rachunków potwierdzających zakupy, ponieważ znaczna część zbioru pochodzi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy nie obowiązywał jeszcze obecny system podatkowy. Także obecnie, Pana zdaniem, prawo nie wymaga, aby zakupy na bazarach i giełdach były potwierdzane rachunkami lub fakturami.Gromadzenie starych przedmiotów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatnika wynika, że w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (usługi gastronomiczne) zakupiła używane stylowe meblowe i inne przedmioty codziennego użytku (radio, zegar stojący), które stanowią stałe wyposażenie sal klubowych. Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy może na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych posłużyć się definicją zawartą w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535), przy klasyfikowaniu zakupionych przedmiotów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć: dzieła sztuki, eksponaty muzealne, tut. organ uważa że, definicje pojęć zawarte w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535) mogą posłużyć Jednostce przy klasyfikowaniu składników (...)
2011
1
lut

Istota:
- Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż antycznych mebli,- Jak należy zaprogramować kasę fiskalną.
Fragment:
(...) również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie. Przy czynnościach opodatkowanych, których przedmiotem są towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerski i antyki, stawki podatku według których są one opodatkowane – są zróżnicowane. W myśl postanowień art. 120 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy stawkę podatku 7% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. Również stawkę podatku 7% stosuje się do dostawy dzieł sztuki dokonywanej: przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy, okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 5, którego działalność jest opodatkowana, w (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy - w przypadku prowadzenia działalności polegającej na skupie antyków od osób fizycznych – podatnik będzie musiał objąć podatkiem VAT wszystkie towary zakupione przed 1 maja 2004 r. czy tylko te zakupione po tej dacie. Czy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej podatnik będzie zmuszony zapłacić podatek VAT od nie uzyskanej marży za nie sprzedane antyki?
Fragment:
(...) W świetle art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Art. 113 ust. 5 ww. ustawy określa, iż jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty. Obecnie podatnik jest zwolniony od podatku na podstawie ww. przepisu art. 113 ust. 1. Zatem nie mają do niego zastosowania przepisy art. 120, art. 173 i art. 174 ww. ustawy o VAT oraz przepisy § 1 pkt 8 i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy cała sprzedaż będzie opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT) przy rozszerzonej działalności gospodarczej, o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? Czy przy dostawie w kraju książek używanych (nabyte jako książki nie nowe) będą opodatkowane podatkiem VAT w stawce 0 %(zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT)?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, na pisemne zapytanie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Podatnik ma wątpliwości związane z obowiązkiem opodatkowania czynności polegających na skupie i dalszej odsprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz opodatkowania dostawy w kraju uprzednio nabytych używanych książek - w odniesieniu do obowiązujących od 01 maja 2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że od 01 stycznia 2005 r. zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Antyki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.