Ankieter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ankieter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy diety wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. G ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?

Fragment:

(...) i regionalnych. Realizacja projektu pt. „Budowanie regionalnego systemu innowacji - analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” może być zatem uznana za „działanie w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw”, a tym samym wypłacane w związku z realizacją tego programu należności za czas podróży ankieterów zatrudnionych przy realizacji tego projektu spełniają warunki do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznaje stanowisko zawarte we wniosku Jednostki za prawidłowe. (...)